• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Programy rządowe/Nieodpłatna Pomoc Prawna/Nieodpłatna Pomoc Prawna - podstawowe informacje

Nieodpłatna Pomoc Prawna - podstawowe informacje

Od 1 stycznia 2016 r., na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021, poz. 945).

Dla kogo
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  3a. nieodpłatną mediację, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 2. w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 3. nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Edukacja prawna
Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 1. prawach i obowiązkach obywatelskich;
 2. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Edukację prawną realizują organizacje pozarządowe w ramach umowy na prowadzenie punktu poradniczego.

Zadania edukacyjne mogą być realizowane w szczególności poprzez opracowanie informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie:https://np.ms.gov.pl/

  

Kategoria: Nieodpłatna pomoc prawna [8]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-04-11 Informacje o punktach NPP 2024 - lubuskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
Informacje o punktach NPP 2024 - lubuskie.pdf 399.01KB zobacz
pdf 2024-04-11 Rozporządzenie ws. nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
Rozporządzenie ws. nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf 157.82KB zobacz
pdf 2024-04-11 Wysokość dotacji na NPP, NPO i EP na 2024.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
Wysokość dotacji na NPP, NPO i EP na 2024.pdf 70.62KB zobacz
pdf 2024-01-10 Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa 10.01.2024.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa 10.01.2024.pdf 443.42KB zobacz
pdf 2024-04-11 Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf 700.79KB zobacz
docx 2019-06-12 Oświadczenie o zapewnieniu rzetelnego wykonywania_zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 535
Oświadczenie o zapewnieniu rzetelnego wykonywania_zadania 14.05KB -
docx 2019-06-12 Oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 912
Oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania 12.76KB -
docx 2019-06-12 Wzór wniosku wpis na listę wojewody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 638
Wzór wniosku wpis na listę wojewody 15.13KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Czapska Katarzyna 2018-10-29 13:16
Aktualizacja publikacji
Machowska Monika 2022-04-25 10:03
Wytworzenie publikacji
Maja Stachowiak 2022-04-25 10:03
Zatwierdzenie
Maja Stachowiak 2022-04-25 10:03
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry