• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Programy rządowe/Nieodpłatna Pomoc Prawna/Nieodpłatna Pomoc Prawna - podstawowe informacje

Nieodpłatna Pomoc Prawna - podstawowe informacje

Od 1 stycznia 2016 r., na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020, poz. 2232).

Dla kogo
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  3a. nieodpłatną mediację, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 2. w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 3. nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Edukacja prawna
Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 1. prawach i obowiązkach obywatelskich;
 2. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Edukację prawną realizują organizacje pozarządowe w ramach umowy na prowadzenie punktu poradniczego.

Zadania edukacyjne mogą być realizowane w szczególności poprzez opracowanie informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie:https://np.ms.gov.pl/

  

Kategoria: Nieodpłatna pomoc prawna [8]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2021-03-12 1. Wysokość dotacji na NPP, NPO i EP na 2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
1. Wysokość dotacji na NPP, NPO i EP na 2021.docx 15.01KB -
rtf 2021-03-12 2. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.rtf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.rtf 223.61KB -
rtf 2021-03-12 3. Rozporządzenie nieodpłatna pomoc prawna.rtf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
3. Rozporządzenie nieodpłatna pomoc prawna.rtf 298.49KB -
doc 2021-07-09 4. informacje o punktach NPP - lubuskie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
4. informacje o punktach NPP - lubuskie.doc 170.5KB -
pdf 2021-09-22 Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa 21.09.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa 21.09.2021 435.93KB zobacz
docx 2019-06-12 Oświadczenie o zapewnieniu rzetelnego wykonywania_zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
Oświadczenie o zapewnieniu rzetelnego wykonywania_zadania 14.05KB -
docx 2019-06-12 Oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 501
Oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania 12.76KB -
docx 2019-06-12 Wzór wniosku wpis na listę wojewody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
Wzór wniosku wpis na listę wojewody 15.13KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Jasiczak Katarzyna 2018-10-29 13:16
Aktualizacja publikacji
Stachowiak Maja 2021-03-12 07:56
Wytworzenie publikacji
Maja Stachowiak 2021-03-12 14:06
Zatwierdzenie
Maja Stachowiak 2021-03-12 14:06
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry