• język migowy
BIP
Grafika BIP

Wyniki naboru uzupełniającego

Zatwierdzona lista zakwalifikowanych wniosków!

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Lubuskiego Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2013 roku w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. W 2013 roku dotacje w wysokości 21.310.000 zł otrzyma:

  • 10 powiatów na kwotę 10.655.000 zł,
  • 9 gmin na kwotę 10.655.000 zł.

Wojewoda Lubuski ogłasza wstępną uzupełnioną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II  Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”

 Wojewoda Lubuski zakończył uzupełniający nabór wniosków  do  edycji  2012/2013 Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".   Nabór, który został zakończony  19 grudnia  2012 r., dotyczył nowych wniosków, jak i zmiany wniosków złożonych w ramach naboru regularnego w formie aneksu  do wniosku o dofinansowanie zadania.

Do Wojewody Lubuskiego w ramach uzupełniającego naboru wniosków, wpłynęło 9 wniosków, w tym 4 wnioski złożone przez powiaty i 5 wniosków złożonych przez gminy. W dniu 27 grudnia 2012 roku Komisja zakończyła ocenę formalną i merytoryczną wniosków. Komisja oceniła pozytywnie 8 wniosków, odrzucając 1 wniosek, który nie spełniał wymogów formalnych. Zgodnie z obowiązującym Programem dla województwa lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadań przyznana jest kwota 21.310 tys. zł do równego podziału na powiaty i gminy po 10.655 tys. zł.

Wnioskodawcy, którzy zgłosili wnioski w naborze uzupełniającym,  mogą zgłosić zastrzeżenia do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków w terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. do 7 stycznia 2013 roku. Zastrzeżenia należy składać w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, w Kancelarii Ogólnej (VII piętro pokój 724) do dnia 7 stycznia 2013 roku do godziny 15.30. Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. +48 95 7115 466, pokój 1109, 11 piętro, .

Do 15 stycznia 2013 roku nastąpi ogłoszenie przez Wojewodę Lubuskiego ostatecznej listy rankingowej wniosków  i przedłożenie listy zakwalifikowanych wniosków do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Kategoria: Wyniki naboru uzupełniającego [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2012-12-28 lista nabór uzupełniający.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1210
lista nabór uzupełniający.pdf 53.04KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuszpit Tatiana 2012-12-28 12:16
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-05 12:17
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-05 12:27
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-02-05 12:27
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry