• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków

ZATWIERDZONA LISTA ZMIENIONA NR 3 ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Lubuskiego Listę zmienioną Nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.
Powstałe oszczędności poprzetargowe z zadań objętych wcześniejszym dofinansowaniem pozwoliły na dofinansowanie kolejnych 3 wniosków (Gmina Sława, Gmina Pszczew, Gmina Kłodawa) z Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Pozwoli to na wyremontowanie dodatkowo ok. 7 km dróg gminnych.
Po zwiększeniu budżetu Wojewody przez Ministra Finansów, Wojewoda Lubuski podpisze umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, które zrealizują inwestycje w bieżącym roku budżetowym.
W 2014 roku wyremontowanych, przebudowanych bądź wybudowanych zostanie 49,5 km dróg powiatowych i gminnych województwa lubuskiego.

WOJEWODA PODPISAŁ UMOWY Z LISTY ZMIENIONEJ NR 2

Województwo lubuskie w 2014 roku na realizację Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój otrzymało łączną kwotę 29.834.000 zł do równego podziału na gminy i powiaty (po 14.917.000 zł).

W dniu 30 lipca 2014 roku Wojewoda podpisał 9 kolejnych umów (3 na drogi powiatowe i 6 na drogi gminne) i 11 aneksów do zawartych już umów z jednostkami samorządu terytorialnego na  realizację zadań w ramach Programu.

Powstałe oszczędności poprzetargowe, w wyniku realizacji zadań objętych wcześniejszym dofinansowaniem, pozwoliły na dofinansowanie kolejnych wniosków z Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w 2014 roku.  Minister Administracji i Cyfryzacji  zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Lubuskiego  Listę zmienioną Nr 2, uwzględniającą kolejne, dodatkowe wnioski do dofinansowania.

Na podstawie Listy zmienionej Nr 2  dofinansowanie w 2014 roku otrzyma:

  • 13 wniosków dotyczących dróg powiatowych na kwotę 12.428.566 zł (12 limitowych i 1 ponadlimitowy), co stanowi 100% wszystkich powiatów, które złożyły wnioski limitowe i zobowiązały się do wykonania inwestycji do końca bieżącego roku,
  • 16 wniosków dotyczących dróg gminnych na kwotę 16.650.019 zł, co stanowi 42% wszystkich wniosków uprawnionych do dofinansowania (za zgodą Wojewody pozostała kwota dotacji przeznaczona na drogi powiatowe została przesunięta na dofinansowanie dróg gminnych); z Listy zmienionej Nr 2, gdzie ujęto 18 gmin, Gmina Dobiegniew zrezygnowała z realizacji zadania, a Gmina Przytoczna zgłosiła problemy w realizacji.

Ogółem pozwoli to na wyremontowanie ok. 42 km dróg, w tym ok. 22 km dróg powiatowych i ok. 20 km dróg gminnych.

WOJEWODA PRZEDSTAWIŁ LISTĘ ZMIENIONĄ NR 2 DO ZATWIERDZENIA

Wojewoda Lubuski w dniu 2 lipca 2014 roku przedłożył Ministrowi Administracji i Cyfryzacji do zatwierdzenia Listę zmienioną Nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
Województwo lubuskie w roku 2014 na realizację Programu otrzymało łączną kwotę 29.834.000 zł do równego podziału na gminy i powiaty (po 14.917.000 zł). Powstałe oszczędności poprzetargowe, w wyniku realizacji zadań objętych wcześniejszym dofinansowaniem, pozwoliły na dofinansowanie kolejnych 11 wniosków z Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (3 wnioski - drogi powiatowe i 8 wniosków - drogi gminne).
Na podstawie Listy zmienionej Nr 2  dofinansowanie otrzyma 13 zadań dotyczących dróg powiatowych, co stanowi 100% wszystkich wniosków uprawnionych do dofinansowania i 18 zadań dotyczących dróg gminnych, co stanowi 47% wszystkich wniosków uprawnionych do dofinansowania.
Po zatwierdzeniu Listy zmienionej nr 2 przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i dokonaniu korekty w budżecie Wojewody przez Ministra Finansów, Wojewoda Lubuski podpisze umowy z kolejnymi jednostkami samorządu terytorialnego, które będą realizowały inwestycje w bieżącym roku budżetowym.

ZATWIERDZONA LISTA ZMIENIONA NR 1 ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW

 Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Lubuskiego Listę zmienianą Nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2014 roku w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. Zwiększona kwota dotacji oraz powstałe oszczędności poprzetargowe z zadań objętych wcześniejszym dofinansowaniem pozwoliły na dofinansowanie kolejnych 13 wniosków z Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (6 wniosków- Drogi powiatowe i 7 wniosków - Drogi gminne) Pozwoli to na wyremontowanie 31 km dróg powiatowych i gminnych województwa lubuskiego.
Po zwiększeniu budżetu Wojewody przez Ministra Finansów, Wojewoda Lubuski podpisze umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, które będą realizowały inwestycje w bieżącym roku budżetowym.

WOJEWODA PRZEDSTAWIŁ LISTĘ DO ZATWIERDZENIA

Wojewoda Lubuski w dniu 3 kwietnia 2014 roku przedłożył Ministrowi Administracji i Cyfryzacji do zatwierdzenia Listę zmienioną Nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Województwo lubuskie w roku 2014 otrzymało kwotę 29.834.000 zł (było 10.655.000 zł) do równego podziału na gminy i powiaty (po 14.917.000 zł). Zwiększona kwota dotacji oraz powstałe oszczędności poprzetargowe z zadań objętych wcześniejszym dofinansowaniem pozwoliły na dofinansowanie kolejnych 13 wniosków z Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (6 wniosków- Drogi powiatowe i 7 wniosków - Drogi gminne).

Po zatwierdzeniu Listy zmienionej nr 1 przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i zwiększeniu budżetu Wojewody przez Ministra Finansów, Wojewoda Lubuski podpisze umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, które będą realizowały inwestycje w bieżącym roku budżetowym.

ZATWIERDZONA LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Lubuskiego Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2014 roku w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. Województwo lubuskie na 2014 rok otrzyma dotację w wysokości 10.655.000 zł do równego podziału pomiędzy gminy i powiaty. Dofinansowanie w 2014 roku otrzymają 4 powiaty (Powiat Świebodziński, Powiat Gorzowski, Powiat Żagański, Powiat Zielonogórski) na kwotę 5.327.500 zł i 3 gminy (Gmina Kargowa, Gmina Strzelce Krajeńskie, Miasto Gorzów Wielkopolski) na kwotę 5.327.500. zł.
Pozwoli to na wyremontowanie 7,8 km dróg powiatowych i gminnych województwa lubuskiego.

Kategoria: Lista zakwalifikowanych wniosków 2014 [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 0000-00-00 lista zakwalifikowanych wniosków.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 812
lista zakwalifikowanych wniosków.pdf 40.72KB zobacz
pdf 0000-00-00 Lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 640
Lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków.pdf 45.46KB zobacz
pdf 0000-00-00 Lista zmieniona nr 2 zakwalifikowanych wniosków.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 701
Lista zmieniona nr 2 zakwalifikowanych wniosków.pdf 48.65KB zobacz
pdf 0000-00-00 Lista zmieniona nr 3 zakwalifikowanych wniosków.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 685
Lista zmieniona nr 3 zakwalifikowanych wniosków.pdf 154.31KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Ladowski Adam 2013-12-20 11:16
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-05 11:12
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-05 11:12
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-02-05 11:12
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry