Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020

Znaleziono 56 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2020-05-14 59 - na uchwałę Nr XXI/393/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
105.66KB
{alt} 2020-04-30 60 - na uchwałę Nr XV/107/2020 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żarskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
90.55KB
{alt} 2020-04-21 57 - na uchwałę Nr XIV/123/2020 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
83.29KB
{alt} 2020-04-09 56 - na uchwałę Nr XVI.107.2020 Rady Gminy Zabór z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie: rezolucja wzywająca Wójta Gminy Zabór do realizacji zadania pn."Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Zabór Os. Lido w trybie ZRID" (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
102.26KB
{alt} 2020-04-06 43 - na uchwałę Nr XXIII/202/20 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonale nie zawodowe nauczycieli (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
93.17KB
{alt} 2020-04-02 52 - na uchwałę Nr XVI/237/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzin na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
116.44KB
{alt} 2020-03-30 51 - na uchwałę Nr XVII/96/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymiarkach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
104.36KB
{alt} 2020-03-26 45 - na uchwałę Nr XX/169/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia obszaru podlegającego obowiązkowej deratyzacji i terminu jej przeprowadzenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
108.14KB
{alt} 2020-03-26 49 - uchwałę Nr XIII/84/2020 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
90.25KB
{alt} 2020-03-24 47 - na uchwałę Nr XVI/111/2020 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Nowa Sól (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
89.52KB
{alt} 2020-03-19 48 - na uchwały Nr 000/04/20 i Nr 000/04/20 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 9 marca 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
92.62KB
{alt} 2020-03-18 44 - na uchwałę Nr XIII/87/2020 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wschowski
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
121.47KB
{alt} 2020-03-18 36 - na uchwałę Nr IX/138/20 Rady Gminy Bobrowice z dnia 18 lutego 2020 r. sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Bobrowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
88.6KB
{alt} 2020-03-17 42 - na uchwałę Nr XVI/112/2020 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowa Sól do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
89.94KB
{alt} 2020-03-13 41 - na uchwałę Nr XVII.79.2020 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” dla uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami gminy Przytoczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
90.34KB
{alt} 2020-03-04 37 - na zarządzenie Nr 21/20 Burmistrza Cybinki z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających skład Członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Urad
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
83.88KB
{alt} 2020-03-04 35 - na uchwałę Nr XIV/120/20 Rady Gminy Lubrza z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
119.39KB
{alt} 2020-02-27 29 - na uchwałę Nr XVI/112/20 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
86.77KB
{alt} 2020-02-27 34 - na uchwałę Nr XVIII.391.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalania Strefy Płatnego Parkowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
84.07KB
{alt} 2020-02-26 26 - na uchwałę Nr XVIII.392.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
108.87KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 1522

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”