• język migowy
BIP
Grafika BIP

Edycja 2021

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.

Program jest adresowany do gmin i powiatów. Zakłada wsparcie finansowe samorządów w zakresie świadczenia usług asystenta - do 100% kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem iż koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie przekroczy 40 zł.

Program zakłada wsparcie finansowe w zakresie zapewnienia świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, będącej mieszkańcem gminy/powiatu. Ze środków programu pokrywanie będą koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, w szczególności:

  • wynagrodzenie asystentów;
  • zakup środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 50 zł miesięcznie;
  • zakup biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu, w wysokości nie większej niż 200 zł miesięcznie;
  • zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu, w wysokości nie większej niż 100 zł miesięcznie;
  • koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie.

 Ogłoszenie o naborze wniosków:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021

Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda.

Terminy naboru wniosków:

Gmina/Powiat składa wniosek - załącznik nr 1 do Programu. Zgodnie z komunikatem z dnia 23 grudnia 2020 roku, Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydłuża termin naboru wniosków na środki finansowe w ramach resortowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 do dnia 8 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu).

Wnioski składamy na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wielkopolski

lub przesyłamy poprzez epuap:  /43emu4tg7l/skrytka

Informacje dostępne są również na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

Lista podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/download/Lista-podmiotow-ktorych-wnioski-zostaly-zatwierdzone-AOON-2021,18389.pdf

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kędzior Joanna 2020-12-04 13:20
Aktualizacja publikacji
Kędzior Joanna 2021-10-12 11:54
Wytworzenie publikacji
Joanna Kędzior 2021-10-12 11:54
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2021-10-12 11:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry