• język migowy
BIP
Grafika BIP

Edycja 2024

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób  z niepełnosprawnością i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.

Program jest adresowany do gmin i powiatów. Zakłada wsparcie finansowe samorządów w zakresie świadczenia usług asystenta - do 100% kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem iż koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie przekroczy 50 zł brutto wraz z kosztami pracy zatrudniającego.
Program zakłada wsparcie finansowe w zakresie zapewnienia świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby z niepełnosprawnością , będącej mieszkańcem gminy/powiatu. Ze środków programu pokrywane będą koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, w szczególności:

  • wynagrodzenie asystentów,
  • zakup jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi oraz koszt przejazdów asystentów własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/innym środkiem transportu np. taksówką w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu,
  • zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi,
  • koszt ubezpieczeń OC oraz NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystencji osobistej. 

Ogłoszenie o naborze wniosków:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429 ) zgodnie z art. 13 ww. ustawy ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością ” − edycja 2024
Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda.
Terminy naboru wniosków:
Wnioski na finansowanie z Programu (zał. nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1 i 2 do wniosku) należy złożyć do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl  w terminie do 15 września 2023 r. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały za stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Programy rządowe
pdf 2023-12-08 Lista podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone - 2024.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
Lista podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone - 2024.pdf 117.55KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kędzior Joanna 2023-08-21 13:37
Aktualizacja publikacji
Kędzior Joanna 2023-08-21 13:55
Wytworzenie publikacji
Joanna Kędzior 2023-08-21 13:55
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2023-08-21 13:55
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry