• język migowy
BIP
Grafika BIP

Edycja 2022

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.

Program jest adresowany do gmin i powiatów. Zakłada wsparcie finansowe samorządów w zakresie świadczenia usług asystenta - do 100% kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem iż koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie przekroczy 40 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy.

Program zakłada wsparcie finansowe w zakresie zapewnienia świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, będącej mieszkańcem gminy/powiatu. Ze środków programu pokrywanie będą koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, w szczególności:

  • wynagrodzenie asystentów;
  • zakup środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 50 zł miesięcznie;
  • zakup biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu;
  • zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu;
  • koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie, przy czym zapewnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkiem gminy/powiatu.

Koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu oraz biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu, mogą być wydatkowane w wysokości nie większej niż 300 zł miesięcznie.

Ogłoszenie o naborze wniosków:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022

Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda.

Terminy naboru wniosków:

Gmina/Powiat składa wniosek w terminie do dnia 22 października 2021 r. (załącznik nr 1 do Programu).

Wnioski należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  - epuap:  /43emu4tg7l/skrytka

Informacje dostępne są również na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1297,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Kategoria: Edycja 2022 - wyniki naboru Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-12-30 Lista podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone - AOON-2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 469
Lista podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone - AOON-2023.pdf 210.24KB zobacz
pdf 2022-01-05 BIP - Lista rekomendowanych wniosków AOON 2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 629
BIP - Lista rekomendowanych wniosków AOON 2022.pdf 444.96KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kędzior Joanna 2021-10-12 11:59
Aktualizacja publikacji
Kędzior Joanna 2022-01-05 07:58
Wytworzenie publikacji
Joanna Kędzior 2022-01-05 07:58
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2022-01-05 07:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry