• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Wydanie lub wymiana dokumentu potwierdzającego prawo (..)

Wydanie lub wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE

 

  KARTA USŁUGI  
Wydanie lub wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE

Co chcę załatwić?

Uzyskać dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej

Kogo dotyczy?

Po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel UE nabywa prawo stałego pobytu (art. 42).

Prawo stałego pobytu przed upływem 5-letniego okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nabywa:

1) pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek, która w chwili zakończenia wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek osiągnęła wiek emerytalny określony przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego lub która zakończyła wykonywanie pracy w celu przejścia na wcześniejszą emeryturę, jeżeli przedtem przez okres 12 miesięcy wykonywała pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywała na tym terytorium nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 3 lata;

2) pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek, która zaprzestała wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na tym terytorium z powodu trwałej niezdolności do pracy, jeżeli przebywała na tym terytorium nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata;

3) pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek, która po 3 latach nieprzerwanego pobytu i wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na tym terytorium wykonuje pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek w innym państwie członkowskim, przebywając nadal na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokąd powraca co najmniej raz w tygodniu.

Co przygotować?

  1. Kopię dokumentu tożsamości i oryginał tego dokumentu do wglądu (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość)
  2. Dokumenty lub pisemne oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków pobytu np. dokumenty potwierdzające nieprzerwany pięcioletni pobyt na terytorium RP,
  3. Pięć fotografii  nieuszkodzonych, kolorowych, o dobrej ostrości, o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, wykonanych nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiających twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiających wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice - linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii, przedstawiających cudzoziemca na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujących naturalny kolor jego skóry.

Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosku może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

Składając wniosek miej przy sobie oryginały lub urzędowo potwierdzone kopie składanych dokumentów. Dokumenty w języku obcym przynieś wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 
Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu podlega wymianie w przypadku:
1) zmiany danych w nich zamieszczonych;
2) uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza.
Do wniosku o  wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu dołącza się posiadany dokument potwierdzający prawo stałego pobytu i fotografie.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o wydanie/wymianę dokumentu potwierdzającego stały pobyt obywatela Unii Europejskiej. https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/download/484.html

 

Formularz można też pobrać w Oddziale Paszportów i Migracji w sali obsługi klientów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Jagiellończyka 8 oraz w Oddziale Paszportów w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

 

WAŻNE - wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu

Jak wypełnić dokumenty?

Czytelnie, w języku polskim. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu wniosku poproś o pomoc pracownika Oddziału.

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku nie zapłacisz nic, ponieważ wnioski obywateli Unii Europejskiej nie podlegają opłacie skarbowej. Nie będziesz musiał również płacić za pełnomocnictwo składane w sprawie

Gdzie załatwię sprawę?

W Oddziale Paszportów i Migracji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Jagiellończyka 8 oraz w Oddziale Paszportów w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze.

WAŻNE - wniosek złóż osobiście!

Co zrobi urząd?

Wydamy dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub decyzję o odmowie wydania tego dokumentu.

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu możesz odebrać w urzędzie osobiście lub upoważnić kogoś do jego odbioru.

Jaki jest czas realizacji?

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu wydaje się niezwłocznie po złożeniu wniosku o jego wydanie.

Jak się odwołać?

W przypadku negatywnej decyzji możesz odwołać się  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie możesz złożyć w Oddziale Paszportów i Migracji w Gorzowie Wlkp. lub w Oddziale Paszportów w Zielonej Górze  lub przesłać do nas pocztą na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wlkp.

My prześlemy je do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1697) wraz z aktami wykonawczymi.
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zmianami).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Walentynowicz Magdalena 2012-10-01 13:21
Aktualizacja publikacji
Kubasik Joanna 2022-01-20 13:58
Wytworzenie publikacji
Kubasik Joanna 2022-01-20 13:58
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2022-01-20 13:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry