• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Obywatele Unii Europejskiej/Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej

Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej

 Kogo dotyczy wniosek?

Obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegii, Islandii, Liechtensteinu), Konfederacji Szwajcarskiej, którzy chcą przebywać w Polsce przez okres przekraczający 3 miesiące oraz spełniają jeden z wymienionych warunków:

 • jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej oraz posiada ubezpieczenie upoważniające do korzystania z opieki zdrowotnej w Polsce;
 • studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia warunki określone powyżej dotyczące środków finansowych oraz ubezpieczenia;
 • jest małżonkiem obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • wniosek o zarejestrowanie pobytu (UWAGA! - wniosek musisz złożyć osobiście, możesz natomiast upoważnić kogoś do odbioru zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu); formularz do pobrania poniżej, możesz też pobrać w Oddziale Paszportów i Migracji w Gorzowie Wlkp. lub w Oddziale Paszportów w Zielonej Górze;
 • kopia dokumentu tożsamości i oryginał tego dokumentu do wglądu (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo);
 • dokumenty lub pisemne oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków pobytu, jeśli przebywasz w Polsce w związku z wykonywaniem pracy możesz przedstawić umowę;  jeśli prowadzisz działalność gospodarczą możesz okazać zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli wymagany jest wpis do rejestru przedstaw np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; jeśli jesteś małżonkiem obywatela polskiego przygotuj aktualny odpis aktu małżeństwa oraz dokument potwierdzający polskie obywatelstwo małżonka; na potwierdzenie posiadania ubezpieczenia przygotuj np. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zaświadczenie od ubezpieczyciela, aby potwierdzić posiadanie środków finansowych możesz dostarczyć kopię karty kredytowej, zaświadczenie o dochodach lub inny dokument potwierdzający, że posiadasz środki finansowe; jeżeli się uczysz, to przedstaw zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe;
 • 4 aktualne fotografie, nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości mające wymiar 35mmx45mm, wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiające twarz obywatela Unii Europejskiej od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiające wyraźnie oczy, a zwłaszcza źrenice, linię oczu, która powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii, na jednolitym, jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor skóry

Ile muszę zapłacić?

Nic. Wnioski obywateli Unii Europejskiej nie podlegają opłacie skarbowej.

Kiedy i gdzie złożyć dokumenty?

 • nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w Oddziale Paszportów i Migracji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. oraz w Oddziale Paszportów w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Jaki jest czas realizacji?

Jeśli do wniosku dołączysz wszystkie wymagane dokumenty zarejestrujemy pobyt na terytorium RP i zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu wydamy niezwłocznie. Zazwyczaj wydajemy zaświadczenia w ciągu miesiąca.

Jak się odwołać?

W przypadku negatywnej decyzji możesz odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Informacje dodatkowe

Jeśli przebywasz w Polsce od 5 lat i jesteś w stanie udokumentować ten fakt możesz ubiegać się o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1697 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.).

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2022-11-11 Wniosek o zarejestrowanie pobytu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 615
Wniosek o zarejestrowanie pobytu.pdf 447.43KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Walentynowicz Magdalena 2012-10-01 13:11
Aktualizacja publikacji
Kubasik Joanna 2023-04-18 09:57
Wytworzenie publikacji
Joanna Kubasik 2023-04-18 09:58
Zatwierdzenie
Paweł Klimczak 2023-04-18 09:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry