• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Obywatele Unii Europejskiej/Karta pobytowa członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Karta pobytowa członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

 Kogo dotyczy wniosek?

Członka rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem UE.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • wniosek o wydanie karty pobytowej (UWAGA! - wniosek musisz złożyć osobiście), formularz do pobrania poniżej, możesz też pobrać w Oddziale Paszportów i Migracji w Gorzowie Wlkp. lub w Oddziale Paszportów w Zielonej Górze;
 • kopia dokumentu tożsamości i oryginał tego dokumentu do wglądu (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo);
 • małżonek - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa);
 • zstępny - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka (np. akt urodzenia);
 • wstępny - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka;
 • rodzice małoletniego obywatela UE - dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem Unii Europejskiej oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela Unii Europejskiej na jego utrzymaniu.
 • kopia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym  przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 4 aktualne fotografie, nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości mające wymiar 35mmx45mm, wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiające twarz obywatela Unii Europejskiej od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiające wyraźnie oczy, a zwłaszcza źrenice, linię oczu, która powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii, na jednolitym, jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor skóry.

Ile muszę zapłacić?

Nic. Wnioski obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin nie podlegają opłacie skarbowej.

Kiedy i gdzie złożyć dokumenty?

 • wniosek o wydanie karty pobytowej składasz osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego, który do dnia złożenia wniosku nie ukończył 6. roku życia, od osoby, która do dnia złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, pobiera się odciski linii papilarnych;

 • w Oddziale Paszportów i Migracji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. oraz w Oddziale Paszportów w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Jaki jest czas realizacji?

Jeśli do wniosku dołączysz wszystkie wymagane dokumenty kartę pobytową wydamy nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

Jak się odwołać?

W przypadku negatywnej decyzji możesz odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Informacje dodatkowe

Jeśli przebywasz w Polsce od 5 lat i jesteś w stanie udokumentować ten fakt możesz ubiegać się o wydanie karty stałego pobytu. 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1697 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.).
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2023-04-18 wniosek o wydanie karty pobytowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
wniosek o wydanie karty pobytowej.pdf 355.05KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kubasik Joanna 2023-04-18 10:36
Aktualizacja publikacji
Kubasik Joanna 2023-04-18 12:10
Wytworzenie publikacji
Kubasik Joanna 2023-04-18 11:10
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2023-04-18 11:10
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry