• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Wydanie lub wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela (..)

Wydanie lub wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela UE

 

  KARTA USŁUGI  
Wydanie lub wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela UE

Co chcę załatwić?

Uzyskać kartę pobytu dla członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub wymienić posiadaną kartę.

Kogo dotyczy?

Jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dłuższy niż 3 miesiące członek rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

Za członka rodziny obywatela UE uważa się:

 • Małżonka obywatela UE,
 • Zstępnego obywatela UE lub zstępnego jego małżonka w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
 • Wstępnego obywatela UE lub wstępnego jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE podlega wymianie w przypadku:

 • Zmiany danych w nich zamieszczonych
 • Zniszczenia
 • Zmiany wyglądu jej posiadacza utrudniającego ustalenie jego tożsamości
 • Upływu terminu ważności

W przypadku utraty karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wydaje się nową kartę.

Co przygotować?

W przypadku wydania karty pobytu:

 • Ważny dokument podróży,
 • Pięć fotografii  nieuszkodzonych, kolorowych, o dobrej ostrości, o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, wykonanych nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiających twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiających wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice - linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii, przedstawiających cudzoziemca na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujących naturalny kolor jego skóry.
 • Dokumenty lub pisemne oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków pobytu,

W przypadku wymiany karty pobytu:

 • Kopię poprzedniej karty pobytu,
 • Potwierdzenie zameldowania - w przypadku zmiany adresu zamieszkania,
 • Ważny dokument podróży,
 • Dwie fotografie  nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości, o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiające twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice - linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii, przedstawiające cudzoziemca na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela UE

WNIOSEK o kartę pobytu obywatela UE

Formularz można też pobrać w Oddziale Paszportów i Migracji w sali obsługim klientów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Jagiellończyka 8 oraz w Oddziale Paszportów w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

WAŻNE - wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu.

Jak wypełnić dokumenty?

Czytelnie, w języku polskim. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu wniosku poproś o pomoc pracownika Oddziału.

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz. Wnioski obywateli Unii Europejskiej nie podlegają opłacie skarbowej. Nie będziesz musiał również płacić za pełnomocnictwo składane w sprawie.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Gdzie załatwię sprawę?

W Oddziale Paszportów i Migracji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Jagiellończyka 8 oraz w Oddziale Paszportów w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze.

WAŻNE - wniosek złóż osobiście!

Co zrobi urząd?

Wydamy kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej. Kartę możesz odebrać w urzędzie osobiście lub upoważnić kogoś do jej odbioru.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania karty pobytu członka rodziny obywatela UE, decyzję prześlemy pocztą.

Jaki jest czas realizacji?

Kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, albo w tych terminach odmawia się wydania karty.

Zazwyczaj jednak sprawa załatwiana jest w terminach określonych w art. 35 Kpa, czyli nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jak się odwołać?

W przypadku negatywnej decyzji możesz odwołać się  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie możesz złożyć w Oddziale Paszportów i Migracji w Gorzowie Wlkp. oraz w Oddziale Paszportów w Zielonej Górze  lub przesłać do nas pocztą na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wlkp.

My prześlemy je do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1697) wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zmianami).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Walentynowicz Magdalena 2012-10-01 13:31
Aktualizacja publikacji
Kubasik Joanna 2022-01-20 13:59
Wytworzenie publikacji
Kubasik Joanna 2022-01-20 13:59
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2022-01-20 13:59
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry