• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Zezwolenie na pracę cudzoziemców/Miejsce i sposób złożenia wniosku

Miejsce i sposób złożenia wniosku

Istnieją dwa sposoby złożenia wniosku o zezwolenie na pracę oraz dokumentów uzupełniających:

1. Osobiście

  • w Punkcie Obsługi Klienta (siedziba Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8, parter)

Godziny otwarcia LUW: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30

UWAGA! Gdy do wniosku dołączane są kopie dokumentów, należy pamiętać aby okazać ich oryginały. Pracownik urzędu może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem. Wnioski i pisma podpisują wnioskodawcy bądź osoby przez nich upoważnione -  w tym przypadku nie zapomnij o pełnomocnictwie.

2. Poczta:

  • Lubuski Urząd Wojewódzki
    Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
    Oddział Zezwoleń na Pracę
    ul. Jagiellończyka 8
    66-400 Gorzów Wlkp.

UWAGA! Gdy wniosek i dokumenty uzupełniające są wysyłane za pośrednictwem poczty należy pamiętać, aby kopie zostały wcześniej potwierdzone za zgodność z oryginałem - może to uczynić notariusz bądź występujący w sprawie pełnomocnik, gdy jest nim adwokat, radca prawny, doradca podatkowy bądź rzecznik patentowy. Gdy wniosek/dokumenty są wysyłane pocztą, brana jest pod uwagę data stempla pocztowego.

Składając dokumenty uzupełniające należy powołać się na sygnaturę sprawy (SO-V.8671…..), a jeśli nie jest znana, należy podać dokładne dane wnioskodawcy i dane cudzoziemca, którego dotyczy wniosek.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2017-09-01 08:43
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 15:04
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 15:03
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 15:03
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry