• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Zezwolenie na pracę cudzoziemców/Miejsce i sposób złożenia wniosku

Miejsce i sposób złożenia wniosku

Istnieją trzy sposoby złożenia wniosku o zezwolenie na pracę oraz dokumentów uzupełniających:

1. Osobiście

  • w Punkcie Obsługi Klienta (siedziba Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8, parter)

Godziny otwarcia LUW: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30

UWAGA! Gdy do wniosku dołączane są kopie dokumentów, należy pamiętać aby okazać ich oryginały. Pracownik urzędu może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem na potrzeby postępowania. Wnioski i pisma podpisują wnioskodawcy bądź osoby przez nich upoważnione -  w tym przypadku nie zapomnij o pełnomocnictwie.

Pełnomocnik jest zobowiązany dołączyć do każdego wniosku oryginał pełnomocnictwa.

2. Elektronicznie

Złożenie wniosku elektronicznego wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć, jako załączniki do e-wniosku, podpisane elektronicznie przez pracodawcę pliki: PEŁNOMCNICTWO oraz OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O NIEKARLANOŚCI (dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanej w KRS/CEIDG/dokumencie rejestrowym). 


Pełnomocnik jest zobowiązany dołączyć do każdego wniosku oryginał pełnomocnictwa.

3. Poczta:

  • Lubuski Urząd Wojewódzki
    Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
    Oddział Zezwoleń na Pracę
    ul. Jagiellończyka 8
    66-400 Gorzów Wlkp.

UWAGA! Gdy wniosek i dokumenty uzupełniające są wysyłane za pośrednictwem poczty należy pamiętać, aby kopie zostały wcześniej potwierdzone za zgodność z oryginałem - może to uczynić notariusz bądź występujący w sprawie pełnomocnik, gdy jest nim adwokat, radca prawny, doradca podatkowy bądź rzecznik patentowy. Gdy wniosek/dokumenty są wysyłane pocztą, brana jest pod uwagę data stempla pocztowego.

 

Składając dokumenty uzupełniające należy powołać się na sygnaturę sprawy:

(SO-V.8671. ... .202... .),

a jeśli nie jest znana, należy podać dokładne dane wnioskodawcy i dane cudzoziemca, którego dotyczy wniosek.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2017-09-01 08:43
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2024-03-22 12:56
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2024-03-22 12:56
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2024-03-22 12:56
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry