• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obowiązki pracodawcy

O czym powinien pamiętać pracodawca po uzyskaniu zezwolenia na pracę cudzoziemca?

 • Cudzoziemcowi można powierzyć pracę tylko i wyłącznie na warunkach wskazanych w zezwoleniu i tylko u pracodawcy, dla którego zezwolenie zostało wydane.
 • Pracodawca otrzymuje zezwolenie na pracę w 2 egzemplarzach - 1 z nich należy przekazać cudzoziemcowi.
 • Z cudzoziemcem umowa jest zawierana w formie pisemnej niezależnie od jej rodzaju, a umowa powinna być cudzoziemcowi przetłumaczona.
 • W umowie, na podstawie której cudzoziemiec będzie wykonywał pracę należy uwzględnić warunki wskazane w zezwoleniu - uwaga, praca na gorszych warunkach w świetle obowiązujących przepisów uważana jest za nielegalną.
 • W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy cudzoziemiec jest zgłaszany do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
 • W każdym miesiącu są odprowadzane składki do ZUS w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu.
 • Pracodawcę obowiązują przepisy Kodeksu Pracy.
 • Cudzoziemiec podejmujący pracę powinien posiadać ważny dokument podróży oraz dokument uprawniający go do pobytu w Polsce (wiza/ruch bezwizowy/karta pobytu przy czym tytuł pobytowy winien być powiązany z prawem do wykonywania pracy) - dane należy zweryfikować i przechowywać w aktach pracownika.
 • Pracodawca informuje cudzoziemca na temat postępowań administracyjnych związanych z zezwoleniem na pracę.

Ponadto pracodawca w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:

 1. Cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę - może to trwać łącznie do 30 dni w roku kalendarzowym;
 2. Nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 3. Nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 4. Zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3 ustawy - dotyczy zezwoleń typu C, D i E;
 5. Cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
 6. Cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
 7. Cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 
Realizując obowiązek informacyjny skorzystaj z poniższych wzorów pism - zawarte są w nich wszystkie niezbędne dane, które ułatwią skuteczną wymianę informacji.
 

Informacja pracodawcy - niepodjęcie pracy.docx

Informacja pracodawcy - praca na innym stanowisku.docx

Informacja pracodawcy - przerwanie pracy.docx

Informacja pracodawcy - zakończenie pracy.docx

Informacja pracodawcy - zmiana danych pracodawcy.docx

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2017-09-09 11:17
Aktualizacja publikacji
Dobrowolska Agnieszka 2021-10-07 09:34
Wytworzenie publikacji
Dobrowolska Agnieszka 2021-10-07 09:34
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2021-10-07 09:34
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry