• język migowy
BIP
Grafika BIP

Najczęściej zadawane pytania

 
1. Na jaki okres mogę wnioskować o wydanie zezwolenia na pracę?
Zezwolenie na pracę wydawane jest na okres do 3 lat. Wojewoda w określonych przypadkach ma możliwość skrócenia tego terminu.

2. Postępowanie o wydanie zezwolenia na pracę zakończyło się wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania – czy mogę uzyskać zwrot uiszczonej opłaty?
Nie – opłata jest składana w związku ze złożeniem wniosku i nie ma możliwości jej zwrotu w przypadku zakończenia postępowania w sposób inny niż pozytywny.

3. Cudzoziemiec przebywa w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, zatem czy mogę mu powierzyć wykonywanie pracy?
Tak, ale niezbędne jest uzyskanie tytułu uprawniającego do legalnego powierzenia pracy cudzoziemcowi, pracodawca powinien zarejestrować oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy bądź uzyskać zezwolenie na pracę.

4. Po złożeniu wniosku o zezwolenie na pracę otrzymałem wezwanie z prośbą o dostarczenie informacji starosty, której nie posiadam a jej wyrobienie jest czasochłonne, co zrobić?
Należy jak najszybciej zawnioskować o tę informację w urzędzie pracy i poinformować o tym wojewodę ze wskazaniem przypuszczalnego terminu uzyskania informacji starosty.

5. Czy Karta Polaka wystarczy abym mógł zatrudnić cudzoziemca?
Aby legalnie zatrudnić cudzoziemca oprócz dokumentu zwalniającego go z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, jakim jest ważna Karta Polaka, cudzoziemiec musi przedstawić pracodawcy dokument, z którego wynika, że przebywa w Polsce legalnie.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2017-09-09 11:18
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry