• język migowy
BIP
Grafika BIP

Nabór wniosków - sierpień 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

5 sierpnia 2019 roku Wojewoda Lubuski ogłasza nabór wniosków o objęcie dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 Termin składania wniosków 16 sierpnia 2019 roku.

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

(o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu, a nie data stempla pocztowego)

 

Wnioski należy składać:

 osobiście w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Kancelarii Ogólnej (parter) w godzinach pracy Urzędu

lub drogą pocztową na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., 
Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Osoby do kontaktu: Katarzyna Kis tel. 95 78 51 750, pokój 1423, XIV piętro; 
e-mail:

 1. Wysokość środków na rok 2019 przeznaczonych na dopłaty w województwie lubuskim wynosi 13 173 440,89 zł. Maksymalna kwota dopłaty do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 1 zł.
 2. Środki Funduszu przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej  - z wyłączeniem komunikacji miejskiej.
 3. Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące 
  co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.
 4. Organizator może uzyskać ze środków Funduszu dopłatę po zawarciu umowy o dopłatę 
  z Wojewodą Lubuskim. Umowa jest zawierana na wniosek organizatora. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 5. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych lub zawiera oczywiste omyłki, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Do wniosku organizator dołącza dokumenty potwierdzając dane i informacje zawarte 
  we wniosku.
 7. Wojewoda, rozpatrując wniosek bierze pod uwagę:

1) powierzchnię obszaru właściwości organizatora,

2) liczbę mieszkańców obszaru właściwości organizatora,

3) liczbę linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek,

4) długość linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek,

5) liczbę zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek,

6) realizację potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej w zakresie dostępu do przewozów na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek,

7) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem, a w przypadku związku tych jednostek – średnią arytmetyczną dochodu jednostek wchodzących w skład związku,

8) dofinansowanie udzielone ze środków Funduszu nie stanowi dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kategoria: Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-09-08 Lista wniosków objętych dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - rok 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
Lista wniosków objętych dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - rok 2019.pdf 188.9KB zobacz
doc 2019-08-05 Ogłoszenie o naborze wniosków sierpień 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
Ogłoszenie o naborze wniosków sierpień 2019 58KB -
xls 2019-08-05 WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ 53.5KB -
xlsx 2019-08-30 Zał nr 2 do umowy WNIOSEK O DOPŁATE.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
Zał nr 2 do umowy WNIOSEK O DOPŁATE.xlsx 19.18KB -
Kategoria: Nabór uzupełniający wniosków - maj 2020 [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 0000-00-00 1.Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków - maj 2020 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 450
1.Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków - maj 2020 r..pdf 123.44KB zobacz
xls 0000-00-00 2.WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
2.WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls 53KB -
pdf 0000-00-00 3. Ogłoszenie wyników uzupełniającego naboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
3. Ogłoszenie wyników uzupełniającego naboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.pdf 39.57KB zobacz
xlsx 0000-00-00 4. Zalacznik nr 2 do umowy wniosek o doplate.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
4. Zalacznik nr 2 do umowy wniosek o doplate.xlsx 19.13KB -
Kategoria: Nabór uzupełniający wniosków - wrzesień 2020 [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-09-28 1. Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków - wrzesień 2020 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
1. Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków - wrzesień 2020 r..pdf 286.29KB zobacz
xls 2020-09-28 2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls 53KB -
Kategoria: Nabór uzupełniający wniosków maj 2021 [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
xlsx 2021-09-09 Zalącznik nr 2 do umowy wniosek o dopłatę.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
Zalącznik nr 2 do umowy wniosek o dopłatę.xlsx 19.17KB -
pdf 2021-07-07 Ogłoszenie wyników uzupełniającego naboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w roku 2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
Ogłoszenie wyników uzupełniającego naboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w roku 2021.pdf 264.61KB zobacz
docx 2021-05-31 Kalkulacja kosztów obsługi linii 2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
Kalkulacja kosztów obsługi linii 2021.docx 12.7KB -
xls 2021-05-31 2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls 54.5KB -
pdf 2021-05-31 Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków - maj 2021 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków - maj 2021 r..pdf 286.34KB zobacz
Kategoria: Nabór uzupełniający wniosków październik 2021 FRPA [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2021-10-15 Kalkulacja kosztów obsługi linii 2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
Kalkulacja kosztów obsługi linii 2021.docx 12.62KB -
xls 2021-10-15 2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls 54.5KB -
pdf 2021-10-15 Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków październik 2021 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków październik 2021 r..pdf 84.13KB zobacz
Kategoria: Nabór uzupełniający wniosków sierpień 2021 [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
xlsx 2021-09-09 Zalącznik nr 2 do umowy wniosek o dopłatę.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
Zalącznik nr 2 do umowy wniosek o dopłatę.xlsx 19.17KB -
pdf 2021-09-09 Ogłoszenie wyników II uzupełniającego naboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w roku 2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
Ogłoszenie wyników II uzupełniającego naboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w roku 2021.pdf 92.44KB zobacz
xls 2021-08-13 2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls 54.5KB -
docx 2021-08-13 Kalkulacja kosztów obsługi linii 2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
Kalkulacja kosztów obsługi linii 2021.docx 12.74KB -
pdf 2021-08-13 Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków sierpień 2021 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 398
Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków sierpień 2021 r..pdf 84.34KB zobacz
Kategoria: Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2019 [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 0000-00-00 Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków wrzesień 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków wrzesień 2019.pdf 288.13KB zobacz
xls 2019-09-09 WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls 53KB -
Kategoria: Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2021 [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2021-09-22 Kalkulacja kosztów obsługi linii 2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
Kalkulacja kosztów obsługi linii 2021.docx 12.65KB -
xls 2021-09-22 2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls 54.5KB -
pdf 2021-09-22 Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków wrzesień 2021 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków wrzesień 2021 r.pdf 83.71KB zobacz
Kategoria: Nabór uzupełniający wniosków-lipiec 2022 [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
xlsx 2022-09-29 Zalącznik nr 2 do umowy wniosek o doplatę.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
Zalącznik nr 2 do umowy wniosek o doplatę.xlsx 19.1KB -
pdf 2022-08-19 Ogłoszenie wyników uzupełnającego naboru wniosków.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
Ogłoszenie wyników uzupełnającego naboru wniosków.pdf 95.88KB zobacz
docx 2022-07-05 Kalkulacja kosztów obsługi linii wraz z wykazem przystanków autobusowych 2022.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
Kalkulacja kosztów obsługi linii wraz z wykazem przystanków autobusowych 2022.docx 16.6KB -
xls 2022-07-05 2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls 60.5KB -
pdf 2022-07-05 Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków lipiec 2022 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków lipiec 2022 r..pdf 90.23KB zobacz
Kategoria: Nabór wniosków 2020 [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 0000-00-00 1.Ogłoszenie o naborze wniosków listopad 2019.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
1.Ogłoszenie o naborze wniosków listopad 2019.doc 59KB -
xls 2019-11-28 2.WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
2.WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls 53KB -
pdf 2020-09-08 3.Lista wniosków objętych dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - rok 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 412
3.Lista wniosków objętych dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - rok 2020.pdf 177.37KB zobacz
xlsx 2020-02-03 Zalacznik nr 2 do umowy wniosek o doplate.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
Zalacznik nr 2 do umowy wniosek o doplate.xlsx 19.2KB -
Kategoria: Nabór wniosków 2021 [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 0000-00-00 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - listopad 2020 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 469
1. Ogłoszenie o naborze wniosków - listopad 2020 r..pdf 284.82KB zobacz
xls 0000-00-00 2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls 53KB -
pdf 0000-00-00 3. Ogłoszenie wyników naboru wniosków o objęcie dopłatą w 2021 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 477
3. Ogłoszenie wyników naboru wniosków o objęcie dopłatą w 2021 r..pdf 96.96KB zobacz
xlsx 2021-02-15 4. Zalacznik nr 2 do umowy wniosek o doplate.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
4. Zalacznik nr 2 do umowy wniosek o doplate.xlsx 19.16KB -
Kategoria: Nabór wniosków 2022 [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
xlsx 2022-01-31 5. Zalacznik nr 2 do umowy wniosek o doplatę.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
5. Zalacznik nr 2 do umowy wniosek o doplatę.xlsx 19.17KB -
pdf 2021-12-30 Ogłosznie wyników naboru wniosków o objęcie doplatą w 2022 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 408
Ogłosznie wyników naboru wniosków o objęcie doplatą w 2022 r..pdf 93.48KB zobacz
docx 2021-12-01 Kalkulacja kosztów obsługi linii wraz z wykazem przystanków autobusowych 2022.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
Kalkulacja kosztów obsługi linii wraz z wykazem przystanków autobusowych 2022.docx 17.69KB -
xls 2021-12-01 2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls 60.5KB -
pdf 2021-12-01 Ogłoszenie o naborze wniosków grudzień 2021 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
Ogłoszenie o naborze wniosków grudzień 2021 r..pdf 86.21KB zobacz
Kategoria: Nabór wniosków 2023 [12]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-08-04 Ogłosznie wyników uzupełniającego naboru wniosków o objęcie doplatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2023 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
Ogłosznie wyników uzupełniającego naboru wniosków o objęcie doplatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2023 r.pdf 159.38KB zobacz
docx 2023-06-19 Kalkulacja kosztów obsługi linii wraz z wykazem przystanków autobusowych 2023.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
Kalkulacja kosztów obsługi linii wraz z wykazem przystanków autobusowych 2023.docx 16.66KB -
xls 2023-06-19 Wniosek o zawarcie umowy o dopłatę.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
Wniosek o zawarcie umowy o dopłatę.xls 60.5KB -
pdf 2023-06-19 Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków na 2023 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków na 2023 r..pdf 99.99KB zobacz
docx 2023-03-10 Kalkulacja kosztów obsługi linii wraz z wykazem przystanków autobusowych 2023.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
Kalkulacja kosztów obsługi linii wraz z wykazem przystanków autobusowych 2023.docx 17.6KB -
xls 2023-03-10 Wniosek o zawarcie umowy o dopłatę.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
Wniosek o zawarcie umowy o dopłatę.xls 60.5KB -
pdf 2023-03-10 Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków na 2023 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków na 2023 r..pdf 72.65KB zobacz
xlsx 2023-01-17 Zalącznik nr 2 do umowy wniosek o doplatę.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
Zalącznik nr 2 do umowy wniosek o doplatę.xlsx 19.29KB -
pdf 2022-11-22 Ogłoszenie wyników naboru o objęcie dopłatą w 2023 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
Ogłoszenie wyników naboru o objęcie dopłatą w 2023 r..pdf 100.45KB zobacz
docx 2022-10-12 Kalkulacja kosztów obsługi linii wraz z wykazem przystanków autobusowych 2023.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 517
Kalkulacja kosztów obsługi linii wraz z wykazem przystanków autobusowych 2023.docx 17.97KB -
xls 2022-10-12 Wniosek o zawarcie umowy o dopłatę.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
Wniosek o zawarcie umowy o dopłatę.xls 60.5KB -
pdf 2022-10-12 Ogłoszenie o naborze wniosków na 2023 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 427
Ogłoszenie o naborze wniosków na 2023 r.pdf 98.95KB zobacz
Kategoria: Nabór wniosków 2024 [8]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-05-21 Ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - luty 2024 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
Ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - luty 2024 r.pdf 81.61KB zobacz
docx 2024-02-27 Kalkulacja kosztów obsługi linii wraz z wykazem przystanków autobusowych 2024.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
Kalkulacja kosztów obsługi linii wraz z wykazem przystanków autobusowych 2024.docx 17.27KB -
xlsx 2024-02-27 Wniosek o dopłatę FRPA 2024.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
Wniosek o dopłatę FRPA 2024.xlsx 24.83KB -
pdf 2024-02-27 Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków na 2024 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków na 2024 r.pdf 73.14KB zobacz
pdf 2023-12-14 Informacja o wynikach naboru na 2024 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
Informacja o wynikach naboru na 2024 r.pdf 49.82KB zobacz
docx 2023-10-18 Kalkulacja kosztów obsługi linii wraz z wykazem przystanków autobusowych 2024.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
Kalkulacja kosztów obsługi linii wraz z wykazem przystanków autobusowych 2024.docx 19.46KB -
xlsx 2023-11-07 Wniosek o dopłatę FRPA 2024..xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
Wniosek o dopłatę FRPA 2024..xls 24.72KB -
pdf 2023-10-18 Ogłoszenie o naborze wniosków na 2024 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
Ogłoszenie o naborze wniosków na 2024 r..pdf 67.37KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Dotka Maciej 2019-09-09 10:37
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry