• język migowy
BIP
Grafika BIP

Nabór wniosków - sierpień 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

5 sierpnia 2019 roku Wojewoda Lubuski ogłasza nabór wniosków o objęcie dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 Termin składania wniosków 16 sierpnia 2019 roku.

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

(o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu, a nie data stempla pocztowego)

 

Wnioski należy składać:

 osobiście w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Kancelarii Ogólnej (parter) w godzinach pracy Urzędu

lub drogą pocztową na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., 
Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Osoby do kontaktu: Katarzyna Kis tel. 95 78 51 750, pokój 1423, XIV piętro; 
e-mail:

 1. Wysokość środków na rok 2019 przeznaczonych na dopłaty w województwie lubuskim wynosi 13 173 440,89 zł. Maksymalna kwota dopłaty do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 1 zł.
 2. Środki Funduszu przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej  - z wyłączeniem komunikacji miejskiej.
 3. Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące 
  co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.
 4. Organizator może uzyskać ze środków Funduszu dopłatę po zawarciu umowy o dopłatę 
  z Wojewodą Lubuskim. Umowa jest zawierana na wniosek organizatora. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 5. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych lub zawiera oczywiste omyłki, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Do wniosku organizator dołącza dokumenty potwierdzając dane i informacje zawarte 
  we wniosku.
 7. Wojewoda, rozpatrując wniosek bierze pod uwagę:

1) powierzchnię obszaru właściwości organizatora,

2) liczbę mieszkańców obszaru właściwości organizatora,

3) liczbę linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek,

4) długość linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek,

5) liczbę zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek,

6) realizację potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej w zakresie dostępu do przewozów na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek,

7) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem, a w przypadku związku tych jednostek – średnią arytmetyczną dochodu jednostek wchodzących w skład związku,

8) dofinansowanie udzielone ze środków Funduszu nie stanowi dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kategoria: Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-09-08 Lista wniosków objętych dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - rok 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
Lista wniosków objętych dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - rok 2019.pdf 188.9KB zobacz
doc 2019-08-05 Ogłoszenie o naborze wniosków sierpień 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
Ogłoszenie o naborze wniosków sierpień 2019 58KB -
xls 2019-08-05 WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ 53.5KB -
xlsx 2019-08-30 Zał nr 2 do umowy WNIOSEK O DOPŁATE.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
Zał nr 2 do umowy WNIOSEK O DOPŁATE.xlsx 19.18KB -
Kategoria: Nabór uzupełniający wniosków - maj 2020 [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-05-21 1.Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków - maj 2020 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
1.Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków - maj 2020 r..pdf 123.44KB zobacz
xls 2020-05-21 2.WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
2.WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls 53KB -
pdf 2020-06-09 3. Ogłoszenie wyników uzupełniającego naboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
3. Ogłoszenie wyników uzupełniającego naboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.pdf 39.57KB zobacz
xlsx 2020-07-24 4. Zalacznik nr 2 do umowy wniosek o doplate.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
4. Zalacznik nr 2 do umowy wniosek o doplate.xlsx 19.13KB -
Kategoria: Nabór uzupełniający wniosków - wrzesień 2020 [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-09-25 1. Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków - wrzesień 2020 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
1. Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków - wrzesień 2020 r..pdf 286.29KB zobacz
xls 2020-09-25 2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls 53KB -
Kategoria: Nabór uzupełniający wniosków maj 2021 [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
xlsx 2021-09-09 Zalącznik nr 2 do umowy wniosek o dopłatę.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
Zalącznik nr 2 do umowy wniosek o dopłatę.xlsx 19.17KB -
pdf 2021-07-07 Ogłoszenie wyników uzupełniającego naboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w roku 2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
Ogłoszenie wyników uzupełniającego naboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w roku 2021.pdf 264.61KB zobacz
docx 2021-05-31 Kalkulacja kosztów obsługi linii 2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
Kalkulacja kosztów obsługi linii 2021.docx 12.7KB -
xls 2021-05-31 2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls 54.5KB -
pdf 2021-05-31 Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków - maj 2021 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków - maj 2021 r..pdf 286.34KB zobacz
Kategoria: Nabór uzupełniający wniosków sierpień 2021 [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
xlsx 2021-09-09 Zalącznik nr 2 do umowy wniosek o dopłatę.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
Zalącznik nr 2 do umowy wniosek o dopłatę.xlsx 19.17KB -
pdf 2021-09-09 Ogłoszenie wyników II uzupełniającego naboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w roku 2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
Ogłoszenie wyników II uzupełniającego naboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w roku 2021.pdf 92.44KB zobacz
xls 2021-08-13 2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls 54.5KB -
docx 2021-08-13 Kalkulacja kosztów obsługi linii 2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
Kalkulacja kosztów obsługi linii 2021.docx 12.74KB -
pdf 2021-08-13 Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków sierpień 2021 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków sierpień 2021 r..pdf 84.34KB zobacz
Kategoria: Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2019 [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2019-09-09 Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków wrzesień 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków wrzesień 2019.pdf 288.13KB zobacz
xls 2019-09-09 WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls 53KB -
Kategoria: Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2021 [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2021-09-22 Kalkulacja kosztów obsługi linii 2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
Kalkulacja kosztów obsługi linii 2021.docx 12.65KB -
xls 2021-09-22 2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls 54.5KB -
pdf 2021-09-22 Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków wrzesień 2021 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków wrzesień 2021 r.pdf 83.71KB zobacz
Kategoria: Nabór wniosków 2020 [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2019-11-08 1.Ogłoszenie o naborze wniosków listopad 2019.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
1.Ogłoszenie o naborze wniosków listopad 2019.doc 59KB -
xls 2019-11-08 2.WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
2.WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls 53KB -
pdf 2020-09-08 3.Lista wniosków objętych dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - rok 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
3.Lista wniosków objętych dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - rok 2020.pdf 177.37KB zobacz
xlsx 2020-02-03 Zalacznik nr 2 do umowy wniosek o doplate.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
Zalacznik nr 2 do umowy wniosek o doplate.xlsx 19.2KB -
Kategoria: Nabór wniosków 2021 [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-11-04 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - listopad 2020 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
1. Ogłoszenie o naborze wniosków - listopad 2020 r..pdf 284.82KB zobacz
xls 2020-11-04 2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ.xls 53KB -
pdf 2020-12-09 3. Ogłoszenie wyników naboru wniosków o objęcie dopłatą w 2021 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
3. Ogłoszenie wyników naboru wniosków o objęcie dopłatą w 2021 r..pdf 96.96KB zobacz
xlsx 2021-02-15 4. Zalacznik nr 2 do umowy wniosek o doplate.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
4. Zalacznik nr 2 do umowy wniosek o doplate.xlsx 19.16KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Dotka Maciej 2019-09-09 10:37
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry