• język migowy
BIP
Grafika BIP

Edycja - rok 2021

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących osobistą, bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Program realizowany będzie w trzech formach:

  1. świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego: w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w ośrodku wsparcia lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program;
  2. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego: w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program;
  3. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki. 

Program jest adresowany do gmin i powiatów. Zakłada wsparcie finansowe samorządów w zakresie świadczenia opieki wytchnieniowej - do 100% kosztów realizacji zadania, w formie pobytu dziennego, całodobowego lub w formie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki, z zastrzeżeniem limitów o których mowa w dziale V ust. 9 i 12 Programu.

Sposób realizacji programu

Tryb naboru wniosków. 

Ogłoszenie o naborze wniosków: 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2021

Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda.

Terminy naboru wniosków:

Gmina/Powiat składa wniosek - załącznik nr 1 do Programu. Zgodnie z komunikatem z dnia 23 grudnia 2020 roku, Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydłuża termin naboru wniosków na środki finansowe w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 do dnia 8 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu).

Wnioski składamy na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wielkopolski

lub przesyłamy poprzez epuap:  /43emu4tg7l/skrytka

Informacje dostępne są również na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

Lista podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/download/Lista-podmiotow-ktorych-wnioski-zostaly-zatwierdzone-do-Programu-OW-edycja-2021,18397.pdf

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kędzior Joanna 2020-12-07 06:58
Aktualizacja publikacji
Kędzior Joanna 2022-10-27 10:09
Wytworzenie publikacji
Joanna Kędzior 2021-04-23 09:46
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2021-04-23 09:46
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry