• język migowy
BIP
Grafika BIP

Edycja - rok 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej w formie zaliczki lub formie refundacji:

 1. w ramach pobytu dziennego, nie mogą przekroczyć limitu 240 godzin na jednego uczestnika oraz kwoty 50 zł brutto za godzinę realizacji usług opieki wytchnieniowej;
 2. w ramach pobytu całodobowego, nie mogą przekroczyć limitu 14 dób na jednego uczestnika oraz kwoty 600 zł brutto za dobę realizacji usług opieki wytchnieniowej bądź 800 zł brutto za dobę realizacji usług opieki wytchnieniowej dla osoby z niepełnosprawnością posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

Kosztami związanymi bezpośrednio z realizacją usług opieki wytchnieniowej są:

 • wynagrodzenie osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej;
 • koszty pobytu osoby z niepełnosprawnością w miejscach, o których mowa w części V ust. 6 Programu, z wyłączeniem pobytu w miejscu zamieszkania, tj. koszty:
 1. wynagrodzenia personelu instytucji bezpośrednio świadczącej usługi opieki wytchnieniowej,
 2. dostaw mediów (opłaty za: energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe),
 3. czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (m.in wywóz śmieci), w którym sprawowana jest usługa opieki wytchnieniowej,
 4. przygotowania i zakupu wyżywienia,
 5. kosztów związanych z utrzymaniem czystości.

Ogłoszenie o naborze wniosków:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429 ) zgodnie z art. 13 ww. ustawy ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda.

Terminy naboru wniosków:

Wnioski na finansowanie z Programu (zał. nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) należy złożyć do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl w terminie do 16 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Program "Opieka wytchnieniowa"
pdf 2024-02-01 Lista podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone - OW JST-2024.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
Lista podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone - OW JST-2024.pdf 134.05KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kędzior Joanna 2023-11-03 08:45
Aktualizacja publikacji
Mach Monika 2024-02-01 09:00
Wytworzenie publikacji
Monika Mach 2024-02-01 09:00
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2024-02-01 09:00
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry