• język migowy
BIP
Grafika BIP

Edycja - rok 2022

Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest adresowany do gmin i powiatów. Zakłada wsparcie finansowe samorządów w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej  - do 100% kosztów realizacji zadania, z zachowaniem limitów tj.:

 1. w ramach pobytu dziennego nie mogą przekroczyć 240 godzin na jednego uczestnika :
 1. kwoty 40 zł brutto za godzinę wynagrodzenia osoby sprawującej opiekę nad osoba niepełnosprawną w miejscu zamieszkania,
 2. 40 zł brutto na zorganizowanie usługi, w ośrodku wsparcia oraz innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu,

2. w ramach pobytu całodobowego nie więcej niż 14 dni na jednego uczestnika:

 1. 600 zł za dobę realizacji usług, z zastrzeżeniem lit. b,
 2. 800 zł za dobę realizacji usług dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

Program zakłada wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak  i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ze środków Programu pokrywane będą koszty bezpośrednio związane z realizacją usług opieki wytchnieniowej w szczególności:

 • wynagrodzenia personelu instytucji świadczącej usługi opieki wytchnieniowej;
 • dostaw mediów (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe);
 • czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (m.in wywóz śmieci), w którym sprawowana jest usługa opieki wytchnieniowej;
 • przygotowania i zakupu wyżywienia;
 • kosztów związanych z utrzymaniem czystości;
 • zakup środków ochrony osobistej.

Ogłoszenie o naborze wniosków:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej  „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2022

Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda.

Terminy naboru wniosków:

Gmina/Powiat składa wniosek w terminie do dnia 22 października 2021 r. (załącznik nr 1, nr 2 do Programu).

Wnioski na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 są składane wyłącznie w postaci elektronicznej i należy je przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Informacje dostępne są również na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Kategoria: Edycja 2022 - wyniki naboru Program Opieka wytchnieniowa [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-12-30 Lista podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone - OW-2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
Lista podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone - OW-2023.pdf 206.29KB zobacz
pdf 2022-01-05 Lista rekomendowanych wniosków Opieka wytchnieniowa edycja 2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 599
Lista rekomendowanych wniosków Opieka wytchnieniowa edycja 2022.pdf 426.1KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kędzior Joanna 2021-10-13 11:58
Aktualizacja publikacji
Kędzior Joanna 2022-10-27 10:09
Wytworzenie publikacji
Joanna Kędzior 2022-01-05 08:06
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2022-01-05 08:06
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry