• język migowy
BIP
Grafika BIP

Edycja - rok 2019

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących osobistą, bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Program realizowany będzie w trzech modułach:

  1. I. świadczenie opieki wytchnieniowej (w formie pobytu dziennego) skierowane będzie do opiekunów, którzy nie korzystają z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej;
  2. II. rozszerzenie usług opiekuńczych w formie pobytu całodobowego: w ośrodkach wsparcia posiadających miejsca całodobowego pobytu; w mieszkaniach chronionych;
  3. III. zapewnienie opiekunom możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego oraz nauki w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Moduł I i II może być realizowany przez gminy we współpracy z powiatami, Moduł III realizowany będzie przez powiaty.

Program realizuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności:

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Adresatami Programugminy i powiaty, w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego oraz w formie specjalistycznego poradnictwa oraz poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Program zakłada:
wsparcie finansowe gmin i powiatów, w których istnieje potrzeba świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

W ramach programu gmina/ powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej do 80% kosztów realizacji zadania.

Sposób organizacji programu
Tryb naboru wniosków.

Ogłoszenie o naborze wniosków:

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza  nabór wniosków w ramach ww. Programu

Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda.
Terminy naboru wniosków:
Gmina/Powiat składa wniosek w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. (wzór wniosku stanowi załącznik do Programu).

Wnioski składamy na adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
lub przesyłamy poprzez epuap:  /43emu4tg7l/skrytka

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Kategoria: Edycja 2019 [13]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2020-03-17 Ogłoszenie o naborze 2019.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1120
Ogłoszenie o naborze 2019.docx 16.41KB -
xlsx 2020-03-17 Zał 1A_pobyt_dzienny.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
Zał 1A_pobyt_dzienny.xlsx 14.19KB -
xlsx 2020-03-17 Zał 1B pobyt_całodobowy.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
Zał 1B pobyt_całodobowy.xlsx 13.1KB -
xlsx 2020-03-17 Zał 1C specjalistyczne_poradnictwo.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
Zał 1C specjalistyczne_poradnictwo.xlsx 13.63KB -
xlsx 2020-03-17 Zał 2A pobyt_dzienny.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
Zał 2A pobyt_dzienny.xlsx 13.11KB -
xlsx 2020-03-17 Zał 2B pobyt_całodobowy.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
Zał 2B pobyt_całodobowy.xlsx 12.45KB -
xlsx 2020-03-17 Zał 2C_specjalistyczne_poradnictwo.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
Zał 2C_specjalistyczne_poradnictwo.xlsx 12.64KB -
xlsx 2020-03-17 Zał 4A_pobyt_dzienny.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
Zał 4A_pobyt_dzienny.xlsx 13.03KB -
xlsx 2020-03-17 Zał 4B_pobyt_całodobowy.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
Zał 4B_pobyt_całodobowy.xlsx 12.67KB -
xlsx 2020-03-17 Zał 4C_specjalistyczne_poradnictwo.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
Zał 4C_specjalistyczne_poradnictwo.xlsx 12.65KB -
xlsx 2020-03-17 Zał 5A_pobyt_dzienny.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
Zał 5A_pobyt_dzienny.xlsx 13.37KB -
xlsx 2020-03-17 Zał 5B_pobyt_całodobowy.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
Zał 5B_pobyt_całodobowy.xlsx 16.02KB -
xlsx 2020-03-17 Zał 5C_specjalistyczne_poradnictwo.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
Zał 5C_specjalistyczne_poradnictwo.xlsx 16.17KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Mach Monika 2020-03-17 10:59
Aktualizacja publikacji
Kędzior Joanna 2022-10-27 10:10
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry