• język migowy
BIP
Grafika BIP

Wstępna lista rankingowa wniosków

WOJEWODA OGŁASZA WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ WNIOSKÓW

W dniu dzisiejszym Wojewoda Lubuski zatwierdził Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 roku województwo lubuskie otrzyma dotację w kwocie 34 636 582 zł do równego podziału na powiaty i gminy po 17.318.291 zł.

Do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 65 wniosków (47 wniosków w zakresie  dróg gminnych i 18 wniosków w zakresie dróg powiatowych), z czego 63 wnioski spełniły wymogi formalne.

Od dnia 1 do 15 grudnia br. wnioskodawcy mogą wnieść zastrzeżenia do Wstępnej listy rankingowej wniosków(jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję).

Zastrzeżenia należy składać do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, Kancelaria Ogólna (parter), w godzinach pracy Urzędu. O dacie złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego (zastrzeżenia złożone po terminie nie będą uwzględniane).

Zastrzeżenia należy składać zgodnie z ustaloną Procedurą zasad i trybu wnoszenia zastrzeżeń do Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w województwie lubuskim (w załączeniu).

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, Komisja ustala i przedstawia Wojewodzie Ostateczną listę rankingową wniosków, którą Wojewoda przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu. Zgodnie z harmonogramem Programu minister właściwy do spraw transportu do dnia 20 stycznia 2016 roku zatwierdza Ostateczną listę rankingową wniosków.

Na tej podstawie, w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku, Wojewoda zatwierdza Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania na 2016 rok w ramach dostępnego limitu środków przyznanych na województwo i ogłasza Listę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. +48 95 7115 466, pokój 1209, XII piętro,

Kategoria: Wstępna lista rankingowa 2015-2016 [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 0000-00-00 Procedura zasad i trybu wnoszenia zastrzeżeń.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 562
Procedura zasad i trybu wnoszenia zastrzeżeń.pdf 267.98KB zobacz
pdf 0000-00-00 Wstępna lista rankingowa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2648
Wstępna lista rankingowa.pdf 372.25KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Ladowski Adam 2015-11-30 14:45
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-05 09:45
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-05 09:45
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-02-05 09:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry