• język migowy
BIP
Grafika BIP

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015

Znaleziono 153 rekordów (strona wyników 2 z 8).

Lista rozstrzygnięć nadzorczych
Format Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Pobierz Zobacz
pdf 2015-11-17 164 - na uchwałę Nr XIX/101/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
164.pdf 106.63KB zobacz
pdf 2015-11-13 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB-I.4131.25.2015.PGol
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 390
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB.I.4131.25.2015.pdf 157.85KB zobacz
pdf 2015-11-05 162 - na uchwałę Nr XVII/82/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 września 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
rozstrzygnięcie nadzorcze nr 162 116.71KB zobacz
pdf 2015-11-03 158 - na uchwałę Nr XVII/85/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 września 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi Uczniowskiego Środowiskowego Ludowego Klubu Sportowego VICTORIA Szczaniec na działalność Wójta Gminy Szczaniec
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
158.pdf 96.21KB zobacz
pdf 2015-11-02 160 - na załącznik do uchwały Nr XIV/67/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z 29 września 2015r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
160.pdf 141.57KB zobacz
pdf 2015-10-29 157 - na uchwałę Nr XV/66/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2015r. w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej nr 3 kategorii drogi gminnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
157.pdf 104.21KB zobacz
pdf 2015-10-29 156 - na projekt porozumienia o partnerstwie załączonego do uchwały Nr XV/50/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 września 2015r. w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Powiatem Nowosolskim (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1487
156.pdf 124.22KB zobacz
pdf 2015-10-16 154 - na uchwałę Rady Gminy Skąpe Nr IX/94/2015 z dnia 18 września 2015r. w sprawie Regulaminu porządkowego na cmentarzach komunalnych położonych na terenie Gminy Skąpe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
154.pdf 117.73KB zobacz
pdf 2015-10-15 153 - na uchwałę Nr VI/67/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 września 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bytomiu Odrzańskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
153.pdf 109.24KB zobacz
pdf 2015-10-12 145 - na uchwałę Nr XV/44/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 10 września 2015r. w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymiarkach w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 586
145.pdf 104.97KB zobacz
pdf 2015-10-08 151 - na uchwałę Zarządu Powiatu Słubickiego Nr 92/15 z dnia 4 września 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu/dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
151.pdf 101.22KB zobacz
pdf 2015-10-02 147 - na uchwałę Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XII/51/2015 z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 425
147.pdf 110.1KB zobacz
pdf 2015-10-02 146 - na uchwałę Nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej: Dzienny Dom „Senior-Wigor" w Zbąszynku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
146.pdf 97.56KB zobacz
pdf 2015-10-01 150 - na uchwałę Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 504
150.pdf 117.86KB zobacz
pdf 2015-10-01 143 - na uchwałę Nr X/54/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zbąszynek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 972
143.pdf 157.95KB zobacz
pdf 2015-09-28 148 - na uchwałę Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne oraz oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej wchodzące w skład ZPO w Dąbiu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
148.pdf 119.65KB zobacz
pdf 2015-09-25 149 - na uchwałę Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 sierpnia 2015r. Nr XV/102/15 w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii gminnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
149.pdf 97.63KB zobacz
pdf 2015-09-25 144 - na zarządzenie Wójta Gminy Lubrza Nr 0050.35.2015 z dnia 1 września 2015r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
144.pdf 98.12KB zobacz
pdf 2015-09-16 139 - na zarządzenie Nr 164.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia pełnomocnictwa pani Sylwii Ławniczak-Karbowiak – Sekretarzowi Miasta i Gminy Witnica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2531
139.pdf 98.45KB zobacz
pdf 2015-09-15 140 - na uchwałę Zarządu Powiatu Słubickiego Nr 79/15 z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
140.pdf 107.76KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry