Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygniecia nadzorcze 2017

Znaleziono 99 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2017-04-28 122 - na uchwałę Nr XXIX/45/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
99.14KB
{alt} 2017-04-28 123 - na uchwałę Nr XXV/165/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
100.96KB
{alt} 2017-04-27 121 - na Zarządzenie nr 108/2017 Wójta Gminy Przewóz z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola w Przewozie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 644
95.8KB
{alt} 2017-04-27 96 - na uchwałę Nr XXXIV/178/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Jasień Programu „Jasień przyjazny Seniorom”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
122.83KB
{alt} 2017-04-27 77 - na uchwałę Rady Powiatu Żarskiego Nr XXVII/156/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 586
115.84KB
{alt} 2017-04-27 109 - na uchwałę Rady Miejskiej w Małomicach Nr XXXV/154/2017 z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
107.35KB
{alt} 2017-04-26 88 - na uchwałę Nr XXXIII/200/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
100.81KB
{alt} 2017-04-26 118 - na uchwałę Rady Gminy Niegosławice Nr XXIX.162.2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
101.78KB
{alt} 2017-04-26 89 - na uchwałę Rady Gminy w Trzebiechowie nr XXII/150/2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Trzebiechów jest organem prowadzącym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
96.11KB
{alt} 2017-04-26 95 - na uchwałę Nr XXVIII/207/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
128.74KB
{alt} 2017-04-26 76 - na uchwałę Rady Powiatu Świebodzińskiego Nr XXVI/154/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego do nowego ustroju szkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
103.74KB
{alt} 2017-04-26 107 - na Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w spr. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gm. Witnica na okres od 7.04.2017 roku do 6.04.2018 roku, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 801
131.94KB
{alt} 2017-04-26 110 - na uchwałę Rady Gminy Trzebiel Nr XXIV/144/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
100.82KB
{alt} 2017-04-25 81 - na uchwałę Rady Gminy w Przewozie Nr XX/147/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
100.41KB
{alt} 2017-04-25 78 - na uchwałę Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XLI/348/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
101.19KB
{alt} 2017-04-25 79 - na uchwałę Rady Gminy w Trzebiechowie Nr XXII/149/2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
101.65KB
{alt} 2017-04-24 70 - na uchwałę Nr XXV/207/2017 RG Dąbie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad przejmowania przez gm. urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
103KB
{alt} 2017-04-24 71 - na uchwałę Nr XXIX/166/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
99.33KB
{alt} 2017-04-24 74 - na uchwały RM Szlichtyngowa Nr XXX/162/17 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
104.11KB
{alt} 2017-04-12 64 - na uchwałę Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XXV/202/2017 z dnia 16 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
109.72KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 9577

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”