Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygniecia nadzorcze 2017

Znaleziono 99 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2017-02-27 38 - na uchwałę Nr XXXVII/318/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 457
106.29KB
{alt} 2017-02-27 28 - na uchwałę Nr XXXIX/466/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 615
102.06KB
{alt} 2017-02-24 37 - na uchwały Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 stycznia 2017r. Nr XXII/122/2017 oraz Nr XXII/123/2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
98.86KB
{alt} 2017-02-22 30 - na chwałę RM Szlichtyngowa Nr XXVII/146/17 z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez G.Szlichtyngowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
105.01KB
{alt} 2017-02-10 27 - nazarządzenia Nr 0050.8.2017 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Pani ………………. ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lubieszowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 998
37.38KB
{alt} 2017-02-09 19 - na uchwały Nr XL/247/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2016r. ; Nr XLI/252/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 stycznia 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1164
108.24KB
{alt} 2017-02-08 26 - na uchwałę Nr XXIV/169/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Trzciel"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 461
108.78KB
{alt} 2017-01-31 20 - na uchwałę Nr XXX/125/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
107.18KB
{alt} 2017-01-31 22 - na zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów nr 0050.53.2016 z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
97.89KB
{alt} 2017-01-31 16 - na uchwałę Nr XXX/179/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 689
103.72KB
{alt} 2017-01-30 5 - na uchwałę Nr XXV/140/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca miasta Żary
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 459
96.81KB
{alt} 2017-01-20 7 - na uchwałę Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego Nr XX/139/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko -Drezdeneckiego w 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 458
104.41KB
{alt} 2017-01-19 6 - na uchwałę Nr XXXIV/311/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zasad korzystania z sal i świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Drezdenko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
99.1KB
{alt} 2017-01-19 8 - na uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XIV/146/2016 z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
102.17KB
{alt} 2017-01-13 4 - na zarządzenia Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 19 sierpnia 2016r. Nr 0050.44.2016, Nr 0050.46.2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
34.21KB
{alt} 2017-01-11 3 - na zarządzenie Nr 0050.36.2016 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lubieszowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 519
47.82KB
{alt} 2017-01-04 349 - na uchwałę Nr XXXVI/211/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrz. z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogród Bobrz. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
117.69KB
{alt} 2017-01-04 350 - na uchwałę Nr XXX.67.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarzy komunalnych i domu przedpogrzebowego Gminy Otyń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
115.66KB
{alt} 2017-01-03 352 - na uchwałę Nr XXX.75.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
98.8KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 8344

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”