• język migowy
BIP
Grafika BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2017

Znaleziono 118 rekordów (strona wyników 6 z 6).

Lista rozstrzygnięć nadzorczych
Format Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Pobierz Zobacz
pdf 2017-02-02 10 - na uchwałę Nr XXII/134/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
rozstrzygnięcie nadzorcze nr 10 124.06KB zobacz
pdf 2017-01-31 22 - na zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów nr 0050.53.2016 z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 446
22.pdf 97.89KB zobacz
pdf 2017-01-31 20 - na uchwałę Nr XXX/125/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 413
20.pdf 107.18KB zobacz
pdf 2017-01-31 16 - na uchwałę Nr XXX/179/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 830
16.pdf 103.72KB zobacz
pdf 2017-01-30 5 - na uchwałę Nr XXV/140/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca miasta Żary
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 768
5.pdf 96.81KB zobacz
pdf 2017-01-25 18 - na uchwałę Nr XXIV.159.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniającej uchwałę w/s opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Gubin o statusie miejskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
rozstrzygnięcie nadzorcze nr 18 100.68KB zobacz
pdf 2017-01-25 17 - na uchwałę Nr XLII.512.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
rozstrzygnięcie nadzorcze nr 17 102.09KB zobacz
pdf 2017-01-25 15 - na uchwałę Nr XXXVII/460/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
rozstrzygnięcie nadzorcze nr 15 106.63KB zobacz
pdf 2017-01-25 14 - na uchwałę Nr XXII/144/16 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie skargi na nieprawidłowości w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
rozstrzygnięcie nadzorcze nr 14 99.11KB zobacz
pdf 2017-01-20 9 - na uchwały Nr 201.2016 i Nr 202.2016 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
rozstrzygnięcie nadzorcze nr 9 109.88KB zobacz
pdf 2017-01-20 7 - na uchwałę Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego Nr XX/139/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko -Drezdeneckiego w 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 633
7.pdf 104.41KB zobacz
pdf 2017-01-19 8 - na uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XIV/146/2016 z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
8.pdf 102.17KB zobacz
pdf 2017-01-19 6 - na uchwałę Nr XXXIV/311/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zasad korzystania z sal i świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Drezdenko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
6.pdf 99.1KB zobacz
pdf 2017-01-13 4 - na zarządzenia Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 19 sierpnia 2016r. Nr 0050.44.2016, Nr 0050.46.2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 522
4.pdf 34.21KB zobacz
pdf 2017-01-11 3 - na zarządzenie Nr 0050.36.2016 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lubieszowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 896
3a.pdf 47.82KB zobacz
pdf 2017-01-04 350 - na uchwałę Nr XXX.67.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarzy komunalnych i domu przedpogrzebowego Gminy Otyń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
350.pdf 115.66KB zobacz
pdf 2017-01-04 349 - na uchwałę Nr XXXVI/211/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrz. z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogród Bobrz. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 439
349.pdf 117.69KB zobacz
pdf 2017-01-03 352 - na uchwałę Nr XXX.75.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
352.pdf 98.8KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry