• język migowy
BIP
Grafika BIP

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019

Znaleziono 118 rekordów (strona wyników 3 z 6).

Lista rozstrzygnięć nadzorczych
Format Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Pobierz Zobacz
pdf 2019-07-24 167 - na uchwałę Nr XIII/76/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kąpielisk położonych przy jeziorze Łubowo w miejscowościach Lubiewo i Zagórze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
167.pdf 118,71KB zobacz
pdf 2019-07-23 165 - na uchwałę Nr IX/68/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 635
165.pdf 134,07KB zobacz
pdf 2019-07-23 163 - na uchwałę Nr IX/53/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku krajobrazowego Cypel w Jodłowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
163.pdf 117,57KB zobacz
pdf 2019-07-19 151 - na uchwałę Nr XI/150/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, w części obejmującej wzór wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
151.pdf 116,43KB zobacz
pdf 2019-07-19 149 - na uchwałę Rady Gminy Bobrowice nr VI/57/19 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, w części obejmującej wzór wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
149.pdf 117,73KB zobacz
pdf 2019-07-18 161 - na uchwałę Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiącego wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
161.pdf 113KB zobacz
pdf 2019-07-18 141 - na uchwałę Rady Gminy Bojadła z dnia 26 czerwca 2019r. Nr VII/40/2019 w sprawie realizacji przez Gminę Bojadła Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 455
141.pdf 112,98KB zobacz
pdf 2019-07-10 150 - na uchwałę Rady Gminy Niegosławice Nr VI.70.2019 z dnia 31 maja 2019r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 757
150.pdf 112,57KB zobacz
pdf 2019-07-10 142 - na uchwałę Nr VIII/53/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
142.pdf 112,37KB zobacz
pdf 2019-07-09 138 - na uchwałę Nr VIII.47.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
138.pdf 111,28KB zobacz
pdf 2019-07-09 136 - na uchwałę Nr VIII/36/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 31 maja 2019r. w sprawie diet dla radnych Rady Miasta Żagań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 900
136.pdf 115,89KB zobacz
pdf 2019-06-27 139 - na uchwałę z dnia 28 maja 2019r. Nr VIII.44.2019 Rady Gminy Stare Kurowo w sprawie: ustalenia zasad wypłat miesięcznych zryczałtowanych diet dla sołtysów sołectw w Gminie Stare Kurowo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
139.pdf 112,14KB zobacz
pdf 2019-06-27 133 - na uchwałę Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nowa Sól
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
133.pdf 109,64KB zobacz
pdf 2019-06-19 134 - na uchwałę Rady Miasta Gozdnica z dnia 21 maja 2019r. Nr VIII/49/19 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
134.pdf 111,15KB zobacz
pdf 2019-05-31 130 - na uchwałę Nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
130.pdf 117,66KB zobacz
pdf 2019-05-31 127 - na uchwałę nr VI/54/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
127.pdf 112,03KB zobacz
pdf 2019-05-30 128 - na uchwałę Rady Miejskiej we Wschowie Nr VI/54/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
128.pdf 112,84KB zobacz
pdf 2019-05-30 124 - na uchwałę Nr VII/121/2019 RM w Witnicy z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
124.pdf 116,01KB zobacz
pdf 2019-05-28 122 - na uchwałę Nr X/55/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Drezdenko pod nazwą Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1074
122.pdf 121,29KB zobacz
pdf 2019-05-28 121 - na uchwałę Nr IV/18/2019 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
121.pdf 134,71KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry