• język migowy
BIP
Grafika BIP

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019

Znaleziono 118 rekordów (strona wyników 6 z 6).

Lista rozstrzygnięć nadzorczych
Format Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Pobierz Zobacz
pdf 2019-02-01 20 - na uchwałę Nr III/28/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
20.pdf 114,92KB zobacz
pdf 2019-01-30 26 - na uchwałę nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Jasieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
26.pdf 110,24KB zobacz
pdf 2019-01-29 16 - na uchwałę nr III/15/2018 RG Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie kryteriów obowiązujących na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
16.pdf 106,33KB zobacz
pdf 2019-01-29 10 - na uchwałę Nr III.7.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla przewodniczącego rady gminy, radnych, przewodniczących komisji rady oraz sołtysów w Gminie Zabór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1119
10.pdf 114,2KB zobacz
pdf 2019-01-25 235 - na uchwałę Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr II/18/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Dobiegniewie na Centrum Usług Wspólnych w Dobiegniewie oraz nadania nowego statutu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
235.pdf 108,17KB zobacz
pdf 2019-01-25 19 - na uchwałę Nr III/I6/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi (...)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
19.pdf 127,54KB zobacz
pdf 2019-01-25 14 - na uchwałę nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
14.pdf 148,52KB zobacz
pdf 2019-01-25 13 - na uchwałę Nr III/18/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie - Pani (…) do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 865
13.pdf 217,08KB zobacz
pdf 2019-01-24 12 - na uchwałę Nr III/17/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018r. w spr. upoważnienia p.o. Kierownika OPS w Deszcznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej niektórych świadczeń opieki zdrowotnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
12.pdf 223,95KB zobacz
pdf 2019-01-23 17 - na uchwałę Nr III/18/2018 Rady Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
17.pdf 112,93KB zobacz
pdf 2019-01-21 6 - na uchwałę Nr III/26/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi zawartej we wniosku, który wpłynął do Wójta Gminy Deszczno o odwołanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
6.pdf 107,9KB zobacz
pdf 2019-01-21 5 - na uchwałę Nr III/25/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi (...) w sprawie zatrudniania nauczycieli w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Boleminie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
5.pdf 107,42KB zobacz
pdf 2019-01-21 3 - na uchwałę Nr III/24/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej do Urzędu Gminy na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
3.pdf 107,01KB zobacz
pdf 2019-01-17 8 - na uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr II/22/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
8.pdf 123,17KB zobacz
pdf 2019-01-11 9 - na uchwałę Nr II/12/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości diet dla radnych i rozliczania kosztów podróży służbowych radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
9.pdf 112,7KB zobacz
pdf 2019-01-09 7 - na uchwałę Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 5 grudnia 2018r. nr II/13/18 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
7.pdf 127,46KB zobacz
pdf 2019-01-09 1 - na uchwałę Rady Miejskiej w Lubsku z 7 grudnia 2018r. nr III/13/18 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lubsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
1.pdf 139,15KB zobacz
pdf 2019-01-04 229 - na uchwałę Rady Miejskiej w Rzepinie nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
229.pdf 144,39KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry