Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012

Znaleziono 184 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2012-11-21 362 - na uchwałę Nr XXXI/295/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (...) nauczycieli (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 981
170.79KB
{alt} 2012-11-19 358 - na uchwałę Nr XXIII.140.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 października 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 668
175.35KB
{alt} 2012-11-19 356 - na uchwałę Nr XXIII.136.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 października 2012 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przeznaczonych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 525
163.93KB
{alt} 2012-11-08 345 - na uchwałę Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr XXII/133/12 z dnia 1października 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sulęcin w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 485
188.04KB
{alt} 2012-11-08 349 - na uchwałę Nr 256 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Celowy Związek Gmin CZG-12” z dnia 10 października 2012r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Celowego Związku Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 649
184.57KB
{alt} 2012-11-06 346 - na uchwałę Nr XX.131.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 26 września 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 553
179.47KB
{alt} 2012-11-05 338 - na zatwierdzone arkusze organizacyjne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2475
213.98KB
{alt} 2012-11-05 339 - na uchwałę Nr Nr XXI/97/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania oraz ponoszenia opłat za pobyt w Ogrzewalni dla osób bezdomnych prowadzonej przez Gminę Żary o statusie miejskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 575
180.3KB
{alt} 2012-11-02 333 - na uchwałę Nr XXIII/224/12 Rady Gminy Żary z dnia 27 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Żary do nieodpłatnego używania lokal użytkowy (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 571
180.12KB
{alt} 2012-11-02 334 - na § 17 uchwały Nr XXIII/226/12 Rady Gminy Żary z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Żarach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 596
169.91KB
{alt} 2012-11-02 335 - na uchwałę Nr XXI/82/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 911
177.47KB
{alt} 2012-11-02 336 - na uchwałę Nr XXI/80/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 517
197.6KB
{alt} 2012-10-30 342 - na § 1 ust. 1 uchwały Nr 113/XVI/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 102/XV/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
164.07KB
{alt} 2012-10-30 327 - na uchwałę Nr XXI/116/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 września 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wymiarki i miejscowości Borowe (gmina Iłowa)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 454
195.21KB
{alt} 2012-10-30 344 - na uchwałę Rady Powiatu Żarskiego Nr XXIII/163/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego, w części dotyczącej §3 ust. 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
182.3KB
{alt} 2012-10-26 323 - na § 9 uchwały Nr XXV/105/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 24 września 2012r. w sprawie podziału gminy Zwierzyn na stałe okręgi wyborcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
162.28KB
{alt} 2012-10-26 337 - na uchwałę Nr XXI/83/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2012r. w sprawie ubiegania się (...) o środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu (...) „Internet szansą i oknem na świat”(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 480
160.71KB
{alt} 2012-10-25 330 - na uchwałę Nr XXIII/174/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w części dotyczącej: § 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
164.61KB
{alt} 2012-10-23 325 - na uchwałę Rady Gminy Świdnica Nr XXII/127/2012 z dnia 27 września 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Świdnica, gmina Świdnica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 585
167.79KB
{alt} 2012-10-23 318 - na uchwałę Nr XV/112/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 września 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Lubień w gminie Ośno Lubuskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
163.7KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 12808

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”