Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012

Znaleziono 183 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2012-07-27 259 - na § 3 uchwały Nr 97/XV/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odra
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
46.54KB
{alt} 2012-07-26 255 - na uchwałę Nr XVIII/112/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjecia Statutu „Zielonogórskiego Zwiazku Gmin”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
65.26KB
{alt} 2012-07-26 253 - na uchwałę Nr XVII.122.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie gminy Kolsko w 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 484
62.58KB
{alt} 2012-07-25 237 - na uchwałę Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 czerwca 2012 roku Nr XV/119/2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebiechów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 548
58.7KB
{alt} 2012-07-24 239 - na uchwałę Nr XIX/120/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przyjecia statutu "Zielonogórskiego Zwiazku Gmin"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 412
63.66KB
{alt} 2012-07-24 231 - na uchwałę Rady Miejskiej we Wschowie, z dnia 28 czerwca 2012r. Nr XXII/234/12 w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Siedlnica i Olbrachcice, w czesci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
42.24KB
{alt} 2012-07-23 241 - na uchwałę Nr XII/108/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wysokosci ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach poarniczym (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 430
59.48KB
{alt} 2012-07-23 250 - na § 4 uchwały Nr XV/124/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzanskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przyjecia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dzieciecymi oraz opiekunami dziennymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
46.92KB
{alt} 2012-07-02 219 - na uchwałę Nr XXI.118.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 544
79.23KB
{alt} 2012-06-29 224 - na uchwałę Nr XV.89.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie przyjecia statutu "Zielonogórskiego Zwiazku Gmin"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
63.65KB
{alt} 2012-06-28 217 - na zarzadzenie Burmistrza Kożuchowa Nr 0050.72.2012 z dnia 24 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia Osrodka Pomocy Społecznej w Kouchowie do realizacji zadan z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastepczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 488
52.32KB
{alt} 2012-06-28 215 - na uchwałę Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XX/149/12 z dnia 29.05.2012 w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 825
93.63KB
{alt} 2012-06-27 214 - na uchwałę Nr XXX/335/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych (...), w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 457
69.97KB
{alt} 2012-06-27 208 - na zarządzenie Nr 251/VI/2012 Burmistrza Skwierzyny z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Panu Leszkowi Pawłowskiemu stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Murzynowie oraz na zarządzenie Nr 253/VI/2012 z dnia 10 maja 2012r. (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2345
77.66KB
{alt} 2012-06-25 209 - na uchwałę Nr XX.115.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokosci opłat za parkowanie w strefie oraz regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
47.64KB
{alt} 2012-06-22 206 - na uchwałę Rady Gminy Słońsk Nr XVII/116/2012 z dnia 29 maja 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słońsk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
92.15KB
{alt} 2012-06-21 200 - na uchwałę XVI/118/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 25 maja 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnosci nieruchomosci (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
44.28KB
{alt} 2012-06-20 202 - na uchwałę Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
71.14KB
{alt} 2012-06-14 201 - na uchwałę Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17.05.2012 roku Nr XVII/132/12 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego dokumentu pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2009-2032", w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 490
69.36KB
{alt} 2012-06-08 196 - na uchwałę Nr XV.107.12 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
64.56KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 11348

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Obwieszczenie - NZA/ 2612 /KPR-4b-070-38/2020 Centralny Port Komunikacyjny           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”