Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012

Znaleziono 183 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2012-06-06 194 - na uchwałę Nr XI/106/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Bobrowice publicznych przedszkoli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1111
75.48KB
{alt} 2012-06-04 174 - na uchwałę Nr XXIX/150/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Witnica w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 450
82.76KB
{alt} 2012-06-04 181 - na uchwałę Nr XXIX/151/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27.04.2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 439
82.38KB
{alt} 2012-06-01 173 - na uchwałę Nr XIX/146/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Skąpe programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
75.32KB
{alt} 2012-06-01 192 - na uchwałę Nr XX/157/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin SGO5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
88.43KB
{alt} 2012-06-01 193 - na uchwałę Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko, w części § 2 ust. 2 uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
70.22KB
{alt} 2012-05-31 184 - na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 kwietnia 2012r., Nr XXIV/190/12 w sprawie nadania Statutu Celowego Związku Gmin SGO5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
103.04KB
{alt} 2012-05-31 190 - na uchwałę Nr 86/XIV/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, (...) opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 425
75.59KB
{alt} 2012-05-30 175 - na uchwałę Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 kwietnia 2012r., Nr XXIV/136/12 w sprawie nadania Statutu Celowego Związku Gmin SGO5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
87.46KB
{alt} 2012-05-30 179 - na uchwałę Nr XXIX/305/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zamiaru dokonania podziału instytucji kultury pn. Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., w części § 6 uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 714
90.07KB
{alt} 2012-05-29 185 - na uchwałę Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25.04.2012r. Nr XXVIII/132/12 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Stypułowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 386
73.94KB
{alt} 2012-05-29 186 - na uchwałę Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25.04.2012r. Nr XXVIII/133/12 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Broniszowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 388
73.83KB
{alt} 2012-05-29 187 - na uchwałę Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25.04.2012r. Nr XXVIII/134/12 w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym Filia Studzieniec
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 506
74KB
{alt} 2012-05-29 188 - na uchwałę Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25.04.2012r. Nr XXVIII/135/12 w sprawie likwidacji Placówki Wychowania Pozaszkolnego Zespół Folklorystyczny "Lubuskie Słoneczko" w Kożuchowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 451
73.98KB
{alt} 2012-05-29 183 - na uchwałę Nr XVI/99/12 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji przedszkola filialnego w Klenicy, chodzącego w skład Przedszkola Samorządowego w Bojadłach, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 627
82.99KB
{alt} 2012-05-25 171 - na uchwałę Nr XXI/141/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szlichtyngowa w 2012r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
93.59KB
{alt} 2012-05-24 172 - na zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Przytoczna w sprawie regulaminu porządkowego obowiązującego na cmentarzach komunalnych w Gminie Przytoczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 408
67.15KB
{alt} 2012-05-22 170 - na uchwały Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 kwietnia 2012r. Nr XXI/135/12, Nr XXI/136/12 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
91.36KB
{alt} 2012-05-22 176 - na uchwałę Rady Powiatu Wschowskiego Nr XVI/99/2012, z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 lutego 2012r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 451
93.21KB
{alt} 2012-05-09 168 - na uchwałę Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w 2012r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
91.18KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 11349

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Obwieszczenie - NZA/ 2612 /KPR-4b-070-38/2020 Centralny Port Komunikacyjny           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”