• język migowy
BIP
Grafika BIP

MALUCH+ edycja 2022-2029

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029

W dniu 19 stycznia 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie  w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029.

Program skierowany jest do gmin, powiatów i samorządów województwa oraz pozostałych podmiotów, które mogą tworzyć instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Środki w ramach Programu przeznaczone są w pierwszej kolejności dla gmin. Każdej gminie przyznano w ramach algorytmu konkretną pulę środków do wykorzystania na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki. Niewykorzystane środki przez gminy zostaną rozdysponowane wśród powiatów, samorządów województwa i pozostałych podmiotów.

Na Program przeznaczono kwotę prawie 5,5 mld zł ze środków europejskich oraz środków krajowych.

Źródło dofinansowania stanową środki:

  • KPO w wysokości 1,7 mld zł
  • FERS w wysokości 3,8 mld zł, z uwzględnieniem współfinansowania krajowego.

Dofinansowane będą zadania dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki za środków KPO i/lub FERS, a następnie funkcjonowania przez 36 miesięcy utworzonych miejsc opieki.

Środki KPO i FERS mogą pokryć do 100% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki. Nie jest wymagany wkład własny.

Środki finansowe z KPO mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki wyłącznie w żłobkach i klubach dziecięcych, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki.

Kwota dofinansowania na utworzenie 1 miejsca opieki:

  • dla jednostek samorządu terytorialnego do 35 862 zł (bez VAT)
  • pozostałe podmioty do 12 410 zł (z VAT)

Ze środków FERS może być dofinansowane tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki.

Kwota dofinansowania na utworzenie 1 miejsca opieki(niezależnie od sektora) to 12 410 zł (z VAT).

Na funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki przez 36 miesięcy to kwota ok.837 zł miesięcznie na 1 miejsce.

Celem programu jest utworzenie 102 577 nowych miejsc opieki, w tym z KPO 47 500, z FERS 55 077.

Kwalifikowalność wydatków/kosztów na tworzenie miejsc dla danego źródła obejmuje:

  • dla KPO - od 1 lutego 2020 r.
  • dla FERS - od 1 stycznia 2021 r.

Czas realizacji zadania dla gmin wynosi 3 lata, a dla pozostałych podmiotów 2 lata, ale nie później niż do:

  • 30 czerwca 2026 r. w przypadku tworzenia z KPO
  • 31 grudnia 2026 r. w przypadku tworzenia z FERS

Wnioski można składać do 19 lutego 2023 r.

  • gminy - za pośrednictwem formularza w Module 2 systemu Rejestr Żłobków,
  • powiaty, samorządy województwa, podmioty inne niż jst - za pośrednictwem formularza RKZ-6 na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia

Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w terminie do 28 kwietnia 2023 r.

Podmioty inne niż jst, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki, zobowiązane są do zapewnienia obsadzenia tych miejsc na poziomie co najmniej 80 %, przez okres 3 lat od zakończenia zadań objętych dofinansowaniem.

Pełna informacja na temat ogłoszonego naboru wniosków znajduje się na stronie internetowej www.gov.pl/rodzina.

Osoby do kontaktu w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Włodarczak Jacek 2023-01-25 09:45
Aktualizacja publikacji
Włodarczak Jacek 2023-01-26 08:17
Wytworzenie publikacji
Monika Lehmann 2023-01-26 08:17
Zatwierdzenie
Agnieszka Świątek 2023-01-26 08:17
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry