• język migowy
BIP
Grafika BIP

MALUCH+ edycja 2022-2029

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029

Logo Dofinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU

W dniu 6 lipca 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ogłosił nabór ciągły wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji  opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

Pełna treść OGŁOSZENIA CIĄGŁEGO NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE dostępna jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-ciaglego-nab-oru-wnioskow-o-dofinansowanie-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch--20-2-2-2029

Program skierowany jest do gmin, powiatów i samorządów województwa oraz pozostałych podmiotów, które mogą tworzyć instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Na Program przeznaczono kwotę prawie 5,5 mld zł ze środków europejskich oraz środków krajowych.

Źródło dofinansowania stanową środki:

 • KPO w wysokości 1,7 mld zł
 • FERS w wysokości 3,8 mld zł, z uwzględnieniem współfinansowania krajowego.

Po rozstrzygnięciu pierwszego naboru wniosków 27 kwietnia 2023 r. oraz zebraniu oświadczeń o przyjęciu dofinansowania do dyspozycji pozostało 1 265 000 437,54 zł, z tego:

 • 378 202 391,44 ze środków KPO, co pozwoli utworzyć 6 946 miejsc
 • 197 728 530 zł ze środków FERS, co pozwoli utworzyć  15 933 miejsc
 • 689 069 516,10 zł ze środków FERS, na dofinansowanie do funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki.

Pula środków będzie aktualizowana po rozstrzygnięciu każdej tury naboru wniosków rozpatrzonych przez Wojewodów i podawana do publicznej wiadomości cyklicznie wraz z wynikami naboru danej tury zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Dofinansowane będą zadania dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki za środków KPO i/lub FERS, a następnie funkcjonowania przez 36 miesięcy utworzonych miejsc opieki.

Środki KPO i FERS mogą pokryć do 100% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki. Nie jest wymagany wkład własny.

Środki finansowe z KPO mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki wyłącznie w żłobkach i klubach dziecięcych, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki.

Kwota dofinansowania na utworzenie 1 miejsca opieki:

 • dla jednostek samorządu terytorialnego do 35 862 zł (bez VAT)
 • pozostałe podmioty do 12 410 zł (z VAT)

Ze środków FERS może być dofinansowane tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki.

Kwota dofinansowania na utworzenie 1 miejsca opieki(niezależnie od sektora) to 12 410 zł (z VAT).

Na funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki przez 36 miesięcy to kwota ok.837 zł miesięcznie na 1 miejsce.

Celem programu jest utworzenie 102 577 nowych miejsc opieki, w tym z KPO 47 500,
z FERS 55 077.

Kwalifikowalność wydatków/kosztów na tworzenie miejsc dla danego źródła obejmuje:

 • dla KPO - od 1 lutego 2020 r.
 • dla FERS - od 1 stycznia 2021 r.

Czas realizacji zadania dla gmin wynosi 3 lata, a dla pozostałych podmiotów 2 lata, ale nie później niż do:

 • 30 czerwca 2026 r. w przypadku tworzenia z KPO
 • 31 grudnia 2026 r. w przypadku tworzenia z FERS

Wnioski można składać od 6 lipca 2023 r. do końca 2025 r. lub do momentu wyczerpania środków, bądź osiągnięcia wskaźników określonych w pkt 2.1 Programu.

W naborze ciągłym kwalifikacja wniosków o dofinansowanie oraz ogłaszanie wyników tur naboru odbywać się będzie cyklicznie, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do ogłoszenia: https://www.gov.pl/attachment/89857c4e-cede-41ac-9c07-29fbf30c680f

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej:

 • gminy - za pośrednictwem formularza w Module 2 systemu Rejestr Żłobków,
 • powiaty, samorządy województwa, podmioty inne niż jst - za pośrednictwem formularza RKZ-6 na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia

Wyniki poszczególnych tur naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina , w terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Podmioty inne niż jst, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki, zobowiązane są do zapewnienia obsadzenia tych miejsc na poziomie co najmniej
80 %, przez okres 3 lat od zakończenia zadań objętych dofinansowaniem.

Informujemy, że w związku z ogłoszonym naborem istnieje możliwość zorganizowania indywidualnego spotkania informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców z terenu Województwa Lubuskiego. W przypadku zainteresowania spotkaniem prosimy o kontakt
e-mail na adres: , tel. 095/ 78 51 910

Osoby do kontaktu w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Włodarczak Jacek 2023-01-25 09:45
Aktualizacja publikacji
Włodarczak Jacek 2023-07-13 11:53
Wytworzenie publikacji
Monika Lehmann 2023-07-13 11:53
Zatwierdzenie
Agnieszka Świątek 2023-07-13 11:53
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry