• język migowy
BIP
Grafika BIP

MALUCH+ edycja 2020

Rusza Program „MALUCH+” 2020

W dniu 2 października 2019 r. został ogłoszony Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020. Program wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Maluch+.

Na program przeznaczono w 2020 r. kwotę 400 mln zł – 250 mln zł znajduje się w rezerwie celowej, a 150 mln zł w Funduszu Pracy.

Moduł 1a dedykowany jest gminom, gdzie nie funkcjonują żadne żłobki i kluby dziecięce utworzone przez jst. Zadanie w module 1a dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł.  Jst mają  gwarancję otrzymania dofinansowania w zgłoszonej przez siebie wysokości, ale nie wyższej niż 80% wartości projektu. Dofinansowanie do utworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym zwiększono do 33 tys. zł (z 30 tys. zł w edycji 2019), natomiast dofinansowanie do 1 miejsca u dziennego opiekuna pozostało na poziomie 5 tys. zł.

Moduł 1b  przeznaczony jest na inwestycje na terenie gmin, gdzie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie tworzenia miejsc opieki nie przekracza w gminie 5 mln zł lub nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc w gminie przekracza 3 mln zł. Dofinansowanie do utworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym podwyższono do 25 tys. zł (z 22 tys. zł w edycji 2019), zaś kwota dofinansowania do 1 miejsca u dziennego opiekuna pozostała na poziomie 5 tys. zł.

Moduł 2 dotyczy dofinansowania do funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem środków z poprzednich edycji programu. W tym module o dofinansowanie do funkcjonowania miejsc mogą ubiegać się także samorządy, którym przyznano dofinansowanie w 2019 r. na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Moduł 3 kierowany jest do podmiotów innych niż jst, w tym do uczelni i współpracujących z nimi podmiotów oraz do pracodawców i współpracujących z nimi podmiotów. Moduł ten dotyczy dofinansowania do tworzenia miejsc opieki, ale z wyłączeniem możliwości dofinansowania do funkcjonowania tych miejsc (co było możliwe w poprzednich edycjach). Kwoty dofinasowania pozostały bez zmian – do 10 tys. zł na 1 miejsce w żłobku i klubie dziecięcym oraz do 5 tys. zł na 1 miejsce u dziennego opiekuna.

Kwoty dofinansowania do funkcjonowania miejsc w module 1a, 1b i 2 będą określone na etapie ogłoszenia wyników konkursu.

W ramach edycji 2020 r. w pierwszej kolejności środki będą przyznane jst w ramach modułu 1a, 1b i 2. Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

Termin składania ofert: 13 listopada 2019 r.

Oferty należy składać w formie pisemnej do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 7 Programu:

  • Oferty w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH+ 2020” na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.;
  • Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesyłać na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, wpisując w temacie np. dla modułu 1a: „Oferta MALUCH+ 2020 – moduł 1a – nazwa jst której dotyczy oferta”.

Formularz oferty musi spełniać wymagania formalne, m.in. musi być złożony w terminie, wypełniony kompletnie. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki, którch wykaz został zamieszczony poniżej.

Osoby do kontaktu:

Anna Michałuszko    tel.  95 / 7 851 914
Joanna Wysocka      tel.  95 / 7 851 917

Program wraz z załącznikami: www.gov.pl/web/rodzina

Kategoria: Dokumenty ogólne [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2019-10-04 Program Maluch 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
Program Maluch 2020 85,04KB -
docx 2019-10-04 Pytania i odpowiedzi Maluch+ 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
Pytania i odpowiedzi Maluch+ 2020 25,61KB -
xlsx 2020-01-24 Wykaz ofert odrzuconych w ramach programu Maluch+ 2020.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
Wykaz ofert odrzuconych w ramach programu Maluch+ 2020.xlsx 11,39KB -
Kategoria: Moduł 1 [25]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
xlsx 2019-10-07 kalkulacja kosztów - moduł 1a, 1b, 3.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
kalkulacja kosztów - moduł 1a, 1b, 3.xlsx 19,37KB -
ods 2020-01-24 Maluch+ 2020 – moduł 1a – wyniki.ods
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
Maluch+ 2020 – moduł 1a – wyniki.ods 6,79KB -
ods 2020-01-24 Maluch+ 2020 – moduł 1b – wyniki.ods
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
Maluch+ 2020 – moduł 1b – wyniki.ods 7,23KB -
docx 2020-02-19 oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - gmina Moduł 1.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - gmina Moduł 1.docx 12,14KB -
docx 2019-10-07 wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 1 (4).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 1 (4).docx 17,41KB -
pdf 2020-02-17 Wzór umowy moduł 1 - budżet państwa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
Wzór umowy moduł 1 - budżet państwa.pdf 362,95KB zobacz
pdf 2020-02-17 Wzór umowy moduł 1 - fundusz pracy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
Wzór umowy moduł 1 - fundusz pracy.pdf 362,3KB zobacz
xlsx 2020-02-17 Zał 1 i 2 do wniosku o wypłatę dotacji z realizacji zadania moduł 1 (1).xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
Zał 1 i 2 do wniosku o wypłatę dotacji z realizacji zadania moduł 1 (1).xlsx 47,01KB -
doc 2020-02-17 Zał 2 - Wzór wniosku o wypłatę dotacji.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
Zał 2 - Wzór wniosku o wypłatę dotacji.doc 78,5KB -
doc 2020-02-17 Zał 4 - Wzór sprawozdania z realizacji zadania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
Zał 4 - Wzór sprawozdania z realizacji zadania.doc 172KB -
doc 2020-02-17 Zał 5 - Wzór sprawozdanie z trwałości zadania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
Zał 5 - Wzór sprawozdanie z trwałości zadania.doc 70KB -
docx 2020-02-17 Zał 6 - Informacja o celech i zakresie przetwarzania danych przez Wojewodę Lubuskiego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
Zał 6 - Informacja o celech i zakresie przetwarzania danych przez Wojewodę Lubuskiego.docx 22,98KB -
doc 2019-10-04 Zał_11_-_m1a_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
Zał_11_-_m1a_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji 31,5KB -
doc 2019-10-04 Zał_12_-_m1a_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
Zał_12_-_m1a_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy 29,5KB -
doc 2019-10-04 Zał_13_-_m1b_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
Zał_13_-_m1b_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji 32KB -
doc 2019-10-04 Zał_14_-_m1b_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
Zał_14_-_m1b_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy 29,5KB -
docx 2019-10-04 Zał_19_-_m1_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
Zał_19_-_m1_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku 17,58KB -
xls 2019-10-04 Zał_1a_-_przykład_dla_gminy_2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
Zał_1a_-_przykład_dla_gminy_2020 76KB -
xls 2019-10-04 Zał_1a_-_przykład_dla_powiatu_2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
Zał_1a_-_przykład_dla_powiatu_2020 79KB -
xls 2019-10-04 Zał_1a_oferta_konkursowa_dla_jst_2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
Zał_1a_oferta_konkursowa_dla_jst_2020 47,5KB -
xls 2019-10-04 Zał_1b_oferta_konkursowa_dla_jst_2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
Zał_1b_oferta_konkursowa_dla_jst_2020 49,5KB -
xlsx 2019-10-04 Zał_1b_przykład_dla_jst_2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
Zał_1b_przykład_dla_jst_2020 28,04KB -
docx 2019-10-04 Zał_8_program_inwestycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
Zał_8_program_inwestycji 23,75KB -
doc 2019-10-04 Zał_9_-_m1a_-_oświadczenie_o_braku_instytucji_na_terenie_gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
Zał_9_-_m1a_-_oświadczenie_o_braku_instytucji_na_terenie_gminy 25KB -
xls 2020-03-24 Zał. nr 3 - Wzór rozliczenia inwestycji finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
Zał. nr 3 - Wzór rozliczenia inwestycji finansowej 36KB -
Kategoria: Moduł 2 [13]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2020-03-02 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH + 2020 -moduł 2.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH + 2020 -moduł 2.docx 18,24KB -
xls 2019-10-07 Kalkulacja kosztow-moduł 2.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
Kalkulacja kosztow-moduł 2.xls 49KB -
pdf 2020-03-16 MODUŁ 2 - wzór umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
MODUŁ 2 - wzór umowy.pdf 313,28KB zobacz
xlsx 2020-03-02 moduł_2_wyniki 2020 lubuskie.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
moduł_2_wyniki 2020 lubuskie.xlsx 14,58KB -
docx 2020-04-10 oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - Moduł 2.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - Moduł 2.docx 13,89KB -
docx 2019-10-04 Wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
Wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 2 16,66KB -
doc 2020-03-16 Zał 2 - Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 2 (3).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
Zał 2 - Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 2 (3).doc 81,5KB -
doc 2019-10-04 Zał_10_-_m2_gminy_-_oświadczenie_o_liczbie_dot_dzieci_w_niepubl_żłobkach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
Zał_10_-_m2_gminy_-_oświadczenie_o_liczbie_dot_dzieci_w_niepubl_żłobkach 38KB -
doc 2019-10-04 Zał_15_-_m2_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
Zał_15_-_m2_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji 40,5KB -
doc 2019-10-04 Zał_16_-_m2_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
Zał_16_-_m2_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy 38,5KB -
xls 2019-10-04 Zał_2_oferta_konkursowa_dla_jst_2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
Zał_2_oferta_konkursowa_dla_jst_2020 39KB -
xls 2019-10-04 Zał_2_przykład_2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
Zał_2_przykład_2020 59KB -
docx 2019-10-04 Zał_20_-_m2_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
Zał_20_-_m2_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku 17,68KB -
Kategoria: Moduł 3 [21]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2019-11-20 INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA DANYCH art. 14 MALUCH 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA DANYCH art. 14 MALUCH 2020 14,52KB -
xlsx 2019-10-07 kalkulacja kosztów - moduł 1a, 1b, 3.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
kalkulacja kosztów - moduł 1a, 1b, 3.xlsx 19,37KB -
doc 2019-10-15 Klauzula RODO MRPiPS.DOC
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
Klauzula RODO MRPiPS.DOC 26,5KB -
pdf 2020-02-17 Maluch umowa moduł 3 - budet państwa.docx.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
Maluch umowa moduł 3 - budet państwa.docx.pdf 348,23KB zobacz
pdf 2020-02-17 Maluch umowa moduł 3 Fundusz Pracy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
Maluch umowa moduł 3 Fundusz Pracy.pdf 348,23KB zobacz
odt 2019-10-08 MALUCH+ 2020 - KLAUZULA RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
MALUCH+ 2020 - KLAUZULA RODO 9,31KB -
ods 2020-01-24 Maluch+ 2020 – moduł 3 – wyniki.ods
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
Maluch+ 2020 – moduł 3 – wyniki.ods 7,23KB -
odt 2019-11-20 Oświadczenie dot. informacji o celach przetwarzania danych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
Oświadczenie dot. informacji o celach przetwarzania danych 7,21KB -
odt 2019-10-07 Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.odt 6,7KB -
docx 2020-02-19 oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - podmiot niegminny Moduł 3.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - podmiot niegminny Moduł 3.docx 12,39KB -
docx 2019-10-04 Wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
Wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 3 17,45KB -
doc 2019-10-04 Zał_17_-_m3_-_oświadczenie_o_przycjęciu_dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
Zał_17_-_m3_-_oświadczenie_o_przycjęciu_dotacji 41,5KB -
doc 2019-10-04 Zał_18_-_m3_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
Zał_18_-_m3_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy 36KB -
docx 2019-10-04 Zał_21_-_m3_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
Zał_21_-_m3_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku 19,8KB -
xls 2019-10-04 Zał_3_oferta_konkursowa_dla_podm_pryw_2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
Zał_3_oferta_konkursowa_dla_podm_pryw_2020 38KB -
xlsx 2019-10-04 Zał_3_przykład_2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
Zał_3_przykład_2020 21,9KB -
docx 2019-10-04 Zał_8_program_inwestycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
Zał_8_program_inwestycji 23,75KB -
pdf 2020-02-17 ZAłacznik 5 - MALUCH + 2019 - Klauzula informacyjna RODO (1).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
ZAłacznik 5 - MALUCH + 2019 - Klauzula informacyjna RODO (1).pdf 407,17KB zobacz
xlsx 2020-02-17 Załącznik 2 - Wniosek o wypłatę dotacji naTWORZENIE MIEJSC OPIEKI - moduł 3.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
Załącznik 2 - Wniosek o wypłatę dotacji naTWORZENIE MIEJSC OPIEKI - moduł 3.xlsx 79,76KB -
doc 2020-02-17 Załącznik 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 3.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
Załącznik 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 3.doc 158KB -
doc 2020-02-17 Załącznik 4 - Sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 3.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
Załącznik 4 - Sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 3.doc 70KB -
Kategoria: Moduł 4 [22]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2019-12-11 INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA DANYCH art. 14 MALUCH 2020(1).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA DANYCH art. 14 MALUCH 2020(1).docx 14,52KB -
docx 2020-03-02 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH + 2020 -moduł 4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH + 2020 -moduł 4.docx 17,92KB -
xls 2019-12-11 Kalkulacja kosztow-moduł 4.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
Kalkulacja kosztow-moduł 4.xls 48,5KB -
docx 2019-12-11 KLAUZULA_INFORMACYJNA_moduł_4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
KLAUZULA_INFORMACYJNA_moduł_4.docx 16,09KB -
odt 2019-12-11 MALUCH + 2020 - KLAUZULA RODO(1).odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
MALUCH + 2020 - KLAUZULA RODO(1).odt 9,3KB -
docx 2019-12-11 Maluch__2020_modul_4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
Maluch__2020_modul_4.docx 67,52KB -
xlsx 2020-03-02 moduł 4_wyniki 2020 lubuskie.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
moduł 4_wyniki 2020 lubuskie.xlsx 17,54KB -
odt 2019-12-11 Oświadczenie dot. informacji o celach przetwarzania danych(1).odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
Oświadczenie dot. informacji o celach przetwarzania danych(1).odt 7,21KB -
odt 2019-12-11 Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych(2).odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych(2).odt 6,88KB -
docx 2020-03-24 oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - podmiot niegminny Moduł 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - podmiot niegminny Moduł 4 14,11KB -
docx 2020-03-20 Wzór umowy moduł 4 - budżet państwa.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
Wzór umowy moduł 4 - budżet państwa.docx 24,85KB -
docx 2020-03-20 Wzór umowy moduł 4 - Fundusz Pracy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
Wzór umowy moduł 4 - Fundusz Pracy.docx 27,48KB -
xls 2019-12-11 Zał_1_oferta_konkursowa_m_4.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
Zał_1_oferta_konkursowa_m_4.xls 38KB -
doc 2019-12-11 Zał_10_-_oświadczenie_o_zapoznaniu_się_z_klauzulą_informacyjną.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
Zał_10_-_oświadczenie_o_zapoznaniu_się_z_klauzulą_informacyjną.doc 28,5KB -
doc 2019-12-11 Zał_4_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_RC.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
Zał_4_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_RC.doc 35KB -
doc 2019-12-11 Zał_5_-_oświadczenie_o_przyjęciu_FP.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
Zał_5_-_oświadczenie_o_przyjęciu_FP.doc 35KB -
docx 2019-12-11 Zał_6_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT_moduł_4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
Zał_6_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT_moduł_4.docx 16,93KB -
xlsx 2019-12-11 Zał_7_-_zbiorcze_oświadczenia_rodziców_o_pomniejszaniu_opłat_(moduł_4).xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
Zał_7_-_zbiorcze_oświadczenia_rodziców_o_pomniejszaniu_opłat_(moduł_4).xlsx 217,04KB -
xlsx 2019-12-11 Zał_8_-_indywidualne_oświadczenie_rodzica_o_pomn_opłat.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
Zał_8_-_indywidualne_oświadczenie_rodzica_o_pomn_opłat.xlsx 24,43KB -
xlsx 2019-12-11 Zał_9_-_zbiorcza_tabela_do_potwierdzeń_przelewów_dokumentujących_obniżenie_opłat_rodziców.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
Zał_9_-_zbiorcza_tabela_do_potwierdzeń_przelewów_dokumentujących_obniżenie_opłat_rodziców.xlsx 211,05KB -
xlsx 2020-05-21 zał. 2 moduł 4 wniosek o wypłatę dotacji FUNKCJONOWANIE.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
zał. 2 moduł 4 wniosek o wypłatę dotacji FUNKCJONOWANIE.xlsx 88,32KB -
doc 2020-12-22 załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania 147KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Włodarczak Jacek 2019-10-04 12:59
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry