• język migowy
BIP
Grafika BIP

MALUCH+ edycja 2020 moduł 4

W dniu 6 grudnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 4, stanowiący uzupełnienie do programu ogłoszonego 2 października 2019 r.

Konkurs kierowany jest do osób fizycznych, w tym pracodawców oraz podmiotów współpracujących z pracodawcami, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym uczelni i współpracujących z nimi podmiotów, prowadzących lub zamierzających prowadzić w 2020 r. instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przedmiotem dofinansowania będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W przypadku oferty uwzględniającej funkcjonowanie w 2020 r. miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, warunkiem otrzymania i wypłaty dofinansowania na ich funkcjonowanie będzie ich faktyczne obsadzenie.  Wysokość dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania będzie pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców za dziecko. W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki kwota dofinansowania zostanie powiększona o dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem dla podmiotu prowadzącego instytucję opieki na utrzymanie miejsc dla tej grupy dzieci.

Oferty należy składać w terminie do 10 stycznia 2020 r.

Za datę złożenia oferty przyjmuję się datę wpływu do urzędu.

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w terminie do 14 lutego 2020 r.

 

Oferty należy składać w formie pisemnej do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 7 Programu:

  • Oferty w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH+ 2020- moduł 4” na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.;
  • Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesyłać na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, wpisując w temacie np. „Oferta MALUCH+ 2020 – moduł 4”.

Formularz oferty musi spełniać wymagania formalne, m.in. musi być złożony w terminie, wypełniony kompletnie. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki, których wykaz został zamieszczony poniżej.

 

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 4 znajdują się na stronie MRPiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2020---modul-4

 

Osoby do kontaktu:

Anna Michałuszko    tel.  95 / 7 851 914
Joanna Wysocka      tel.  95 / 7 851 917

Kategoria: Moduł 4 [22]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 0000-00-00 INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA DANYCH art. 14 MALUCH 2020(1).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA DANYCH art. 14 MALUCH 2020(1).docx 14.52KB -
docx 0000-00-00 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH + 2020 -moduł 4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH + 2020 -moduł 4.docx 17.92KB -
xls 0000-00-00 Kalkulacja kosztow-moduł 4.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
Kalkulacja kosztow-moduł 4.xls 48.5KB -
docx 0000-00-00 KLAUZULA_INFORMACYJNA_moduł_4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
KLAUZULA_INFORMACYJNA_moduł_4.docx 16.09KB -
odt 0000-00-00 MALUCH + 2020 - KLAUZULA RODO(1).odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
MALUCH + 2020 - KLAUZULA RODO(1).odt 9.3KB -
docx 0000-00-00 Maluch__2020_modul_4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
Maluch__2020_modul_4.docx 67.52KB -
xlsx 0000-00-00 moduł 4_wyniki 2020 lubuskie.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
moduł 4_wyniki 2020 lubuskie.xlsx 17.54KB -
odt 0000-00-00 Oświadczenie dot. informacji o celach przetwarzania danych(1).odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
Oświadczenie dot. informacji o celach przetwarzania danych(1).odt 7.21KB -
odt 0000-00-00 Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych(2).odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych(2).odt 6.88KB -
docx 0000-00-00 oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - podmiot niegminny Moduł 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - podmiot niegminny Moduł 4 14.11KB -
docx 0000-00-00 Wzór umowy moduł 4 - budżet państwa.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
Wzór umowy moduł 4 - budżet państwa.docx 24.85KB -
docx 0000-00-00 Wzór umowy moduł 4 - Fundusz Pracy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
Wzór umowy moduł 4 - Fundusz Pracy.docx 27.48KB -
xls 0000-00-00 Zał_1_oferta_konkursowa_m_4.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
Zał_1_oferta_konkursowa_m_4.xls 38KB -
doc 0000-00-00 Zał_10_-_oświadczenie_o_zapoznaniu_się_z_klauzulą_informacyjną.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
Zał_10_-_oświadczenie_o_zapoznaniu_się_z_klauzulą_informacyjną.doc 28.5KB -
doc 0000-00-00 Zał_4_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_RC.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
Zał_4_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_RC.doc 35KB -
doc 0000-00-00 Zał_5_-_oświadczenie_o_przyjęciu_FP.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
Zał_5_-_oświadczenie_o_przyjęciu_FP.doc 35KB -
docx 0000-00-00 Zał_6_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT_moduł_4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
Zał_6_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT_moduł_4.docx 16.93KB -
xlsx 0000-00-00 Zał_7_-_zbiorcze_oświadczenia_rodziców_o_pomniejszaniu_opłat_(moduł_4).xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
Zał_7_-_zbiorcze_oświadczenia_rodziców_o_pomniejszaniu_opłat_(moduł_4).xlsx 217.04KB -
xlsx 0000-00-00 Zał_8_-_indywidualne_oświadczenie_rodzica_o_pomn_opłat.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
Zał_8_-_indywidualne_oświadczenie_rodzica_o_pomn_opłat.xlsx 24.43KB -
xlsx 0000-00-00 Zał_9_-_zbiorcza_tabela_do_potwierdzeń_przelewów_dokumentujących_obniżenie_opłat_rodziców.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
Zał_9_-_zbiorcza_tabela_do_potwierdzeń_przelewów_dokumentujących_obniżenie_opłat_rodziców.xlsx 211.05KB -
xlsx 0000-00-00 zał. 2 moduł 4 wniosek o wypłatę dotacji FUNKCJONOWANIE.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
zał. 2 moduł 4 wniosek o wypłatę dotacji FUNKCJONOWANIE.xlsx 88.32KB -
doc 0000-00-00 załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania 147KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Rzepecka Marta 2019-12-10 14:06
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry