• język migowy
BIP
Grafika BIP

MALUCH+ edycja 2021

PROGRAM MALUCH+ 2021 - nabór ofert od 7 września 2020 r.

Zmiana programu MALUCH+ 2021

OGLOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH 2021

Link do strony www.gov.pl/web/premier/promocja

W dniu 29 lipca br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.), ogłosił konkurs ofert  w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021

Na Program przeznaczono w 2021 r. kwotę do 450 mln zł.

O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się  jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

Program „MALUCH+” składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobki, kluby dziecięce i miejsca u dziennych opiekunów:

  • Moduł 1a (dla jst) - dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
  • Moduł 1b (dla jst) - dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);
  • Moduł 2 (dla jst) - dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu (również edycji 2020);
  • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) - dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc;
  • Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) - dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki. 

W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

Harmonogram składania ofert:
moduł 1 - od 7 września do 16 października 2020 r.
moduły 2, 3 i 4 - od 7 września do 6 listopada 2020 r.

Oferty można składać w formie pisemnej do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Liczy się data wpływu do urzędu.

UWAGA! Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu, Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w następujących terminach:

moduł 1 - do 27 listopada 2020 r.,
moduły 2, 3 i 4 - do 15 stycznia 2021 r.

Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2021 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2026 r.

Osoby do kontaktu:
Anna Michałuszko     tel. +48 95 7851 914
Kamila Arendarska   tel. +48 95 7851 911
Joanna Wysocka       tel.  +48 95 7851 917

Kategoria: Dokumenty ogólne [10]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2021-03-26 Informacja dot. zatrudnienia personelu w trakcie pandemii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
Informacja dot. zatrudnienia personelu w trakcie pandemii 29.48KB -
docx 2021-09-01 Informacja o rezygnacji z udziału w Programie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
Informacja o rezygnacji z udziału w Programie 14.05KB -
docx 0000-00-00 KLAUZULA INFORMACYJNA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
KLAUZULA INFORMACYJNA 22.07KB -
docx 2021-05-07 OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_PROGRAMU_ROZWOJU_INSTYTUCJI_OPIEKI_NAD_DZIEĆMI_W_WIEKU_DO_LAT_3_MALUCH+_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_PROGRAMU_ROZWOJU_INSTYTUCJI_OPIEKI_NAD_DZIEĆMI_W_WIEKU_DO_LAT_3_MALUCH+_2021 24.17KB -
docx 2021-05-31 oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 383
oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego.docx 17.02KB -
pdf 0000-00-00 Prezentacja Maluch + 2021 Moduł 1 i 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 668
Prezentacja Maluch + 2021 Moduł 1 i 2 702.12KB zobacz
pdf 0000-00-00 Prezentacja Maluch + 2021 moduł 3 i 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 777
Prezentacja Maluch + 2021 moduł 3 i 4 700.28KB zobacz
docx 0000-00-00 Program Maluch+ 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
Program Maluch+ 2021 118.37KB -
docx 0000-00-00 Pytania i odpowiedzi Maluch+ 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
Pytania i odpowiedzi Maluch+ 2021 45.56KB -
docx 2021-12-28 Zmiana programu MALUCH+ 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
Zmiana programu MALUCH+ 2021 24.44KB -
Kategoria: Moduł 1 [21]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 0000-00-00 Informacja o rezygnacji z udziału w Programie.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
Informacja o rezygnacji z udziału w Programie.docx 14.05KB -
xlsx 0000-00-00 kalkulacja kosztów - moduł 1a, 1b.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
kalkulacja kosztów - moduł 1a, 1b.xlsx 19.35KB -
docx 0000-00-00 oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych.docx 12.42KB -
docx 0000-00-00 wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 1a i 1b.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 1a i 1b.docx 15.17KB -
xls 2021-02-04 Wyniki konkursu - moduł 1a funkcjonowanie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
Wyniki konkursu - moduł 1a funkcjonowanie 40KB -
odt 0000-00-00 Wzór Umowy -Moduł 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
Wzór Umowy -Moduł 1 25.6KB -
xlsx 2021-03-15 Zał 1 i 2 do wniosku o wypłatę dotacji z realizacji zadania moduł 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
Zał 1 i 2 do wniosku o wypłatę dotacji z realizacji zadania moduł 1 50.47KB -
doc 2021-03-15 Zał 2 - Wzór wniosku o wypłatę dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
Zał 2 - Wzór wniosku o wypłatę dotacji 67KB -
xls 2021-03-15 Zał 3 - Wzór rozliczenia inwestycji finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
Zał 3 - Wzór rozliczenia inwestycji finansowej 36KB -
doc 2021-03-15 Zał 4 - Wzór sprawozdania z realizacji zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
Zał 4 - Wzór sprawozdania z realizacji zadania 156.5KB -
doc 2021-03-15 Zał 5 - Wzór sprawozdanie z trwałości zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
Zał 5 - Wzór sprawozdanie z trwałości zadania 53.5KB -
docx 2021-03-15 Zał 6 - Informacja o celech i zakresie przetwarzania danych przez Wojewodę Lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
Zał 6 - Informacja o celech i zakresie przetwarzania danych przez Wojewodę Lubuskiego 23.01KB -
docx 0000-00-00 Zał_10_program_inwestycji_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
Zał_10_program_inwestycji_2021 28.74KB -
doc 0000-00-00 Zał_11_-_m1a_-_oświadczenie_o_braku_instytucji_na_terenie_gminy_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
Zał_11_-_m1a_-_oświadczenie_o_braku_instytucji_na_terenie_gminy_2021 25KB -
doc 0000-00-00 Zał_13_-_m1a_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
Zał_13_-_m1a_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_2021 33KB -
doc 0000-00-00 Zał_14_-_m1a_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
Zał_14_-_m1a_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy_2021 30KB -
doc 0000-00-00 Zał_15_-_m1b_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
Zał_15_-_m1b_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_2021 33KB -
doc 0000-00-00 Zał_16_-_m1b_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
Zał_16_-_m1b_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy_2021 30KB -
xls 0000-00-00 Zał_1a_oferta_konkursowa_dla_jst_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
Zał_1a_oferta_konkursowa_dla_jst_2021 44KB -
xls 0000-00-00 Zał_1b_oferta_konkursowa_dla_jst_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
Zał_1b_oferta_konkursowa_dla_jst_2021 46KB -
docx 0000-00-00 Zał_23_-_m1_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
Zał_23_-_m1_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_2021 20.11KB -
Kategoria: Moduł 2 [14]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 0000-00-00 Informacja o rezygnacji z udziału w Programie.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
Informacja o rezygnacji z udziału w Programie.docx 14.05KB -
xls 0000-00-00 Kalkulacja kosztow-moduł 2.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
Kalkulacja kosztow-moduł 2.xls 49.5KB -
docx 2021-03-16 Oświadczenie dot. dzieci z niepełnosprawnością
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
Oświadczenie dot. dzieci z niepełnosprawnością 30.26KB -
docx 0000-00-00 oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych.docx 12.36KB -
docx 0000-00-00 Wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 2.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
Wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 2.docx 14.58KB -
xls 2021-02-04 Wyniki konkursu - moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
Wyniki konkursu - moduł 2 52KB -
pdf 2021-03-16 Wzór umowy moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
Wzór umowy moduł 2 107.88KB zobacz
doc 2021-03-16 Zał 2 - Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
Zał 2 - Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 2 85KB -
docx 2021-03-16 Zał 3 - Informacja o celech i zakresie przetwarzania danych przez Wojewodę Lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
Zał 3 - Informacja o celech i zakresie przetwarzania danych przez Wojewodę Lubuskiego 23.02KB -
doc 2020-09-29 Zał_12_-_m2_gminy_-_oświadczenie_o_liczbie_dotowanych_dzieci_ w_niepubl_żłobkach_i_klubach_2021 (1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
Zał_12_-_m2_gminy_-_oświadczenie_o_liczbie_dotowanych_dzieci_ w_niepubl_żłobkach_i_klubach_2021 (1) 33.5KB -
doc 0000-00-00 Zał_17_-_m2_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
Zał_17_-_m2_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_2021 31.5KB -
doc 0000-00-00 Zał_18_-_m2_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
Zał_18_-_m2_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy_2021 30KB -
xls 0000-00-00 Zał_2_oferta_konkursowa_dla_jst_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
Zał_2_oferta_konkursowa_dla_jst_2021 39KB -
docx 0000-00-00 Zał_24_-_m2_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
Zał_24_-_m2_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_2021 20.09KB -
Kategoria: Moduł 3 [22]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2021-03-17 INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA DANYCH art. 14 MALUCH 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA DANYCH art. 14 MALUCH 2021 14.69KB -
docx 0000-00-00 Informacja o rezygnacji z udziału w Programie.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
Informacja o rezygnacji z udziału w Programie.docx 14.05KB -
xlsx 0000-00-00 kalkulacja kosztów - moduł 3.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
kalkulacja kosztów - moduł 3.xlsx 17.44KB -
odt 2021-03-17 MALUCH + 2021 - KLAUZULA RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
MALUCH + 2021 - KLAUZULA RODO 9.44KB -
docx 2021-03-22 Maluch umowa moduł 3 Fundusz Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
Maluch umowa moduł 3 Fundusz Pracy 54KB -
odt 0000-00-00 Oświadczenie dot. informacji o celach przetwarzania danych.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
Oświadczenie dot. informacji o celach przetwarzania danych.odt 7.3KB -
odt 0000-00-00 Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.odt 6.84KB -
docx 0000-00-00 oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - podmiot niegminny Moduł 3.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - podmiot niegminny Moduł 3.docx 12.68KB -
docx 0000-00-00 Wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 3.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
Wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 3.docx 15.39KB -
xlsx 2021-02-04 Wyniki konkursu - moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
Wyniki konkursu - moduł 3 18.51KB -
xlsx 2021-03-25 Zał nr 2 -Wniosek o wypłate dotacji na TWORZENIE MIEJSC OPIEKI - moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
Zał nr 2 -Wniosek o wypłate dotacji na TWORZENIE MIEJSC OPIEKI - moduł 3 39.89KB -
xlsx 2021-03-25 Zał nr 3 - Wniosek o wypłatę dotacji na FUNKCJONOWANIE - moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
Zał nr 3 - Wniosek o wypłatę dotacji na FUNKCJONOWANIE - moduł 3 25.54KB -
doc 2021-03-22 Zał nr 4 - Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
Zał nr 4 - Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 3 197KB -
doc 2021-03-22 Zał nr 5 - Sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
Zał nr 5 - Sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 3 54.5KB -
docx 2021-03-22 Zał nr 6 - Informacja o celech i zakresie przetwarzania danych przez Wojewodę Lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
Zał nr 6 - Informacja o celech i zakresie przetwarzania danych przez Wojewodę Lubuskiego 20.09KB -
docx 0000-00-00 Zał_10_program_inwestycji_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
Zał_10_program_inwestycji_2021 28.74KB -
doc 0000-00-00 Zał_19_-_m3_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
Zał_19_-_m3_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_2021 32KB -
doc 0000-00-00 Zał_20_-_m3_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
Zał_20_-_m3_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy_2021 30KB -
docx 0000-00-00 Zał_25_-_m3_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
Zał_25_-_m3_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_2021 20KB -
xlsx 2020-08-07 Zał_27_zbiorcza_tabela_do_potwierdzeń _przelewów_dokumentujących _obniżenie_opłat_rodziców_(moduł_3_i_4)_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
Zał_27_zbiorcza_tabela_do_potwierdzeń _przelewów_dokumentujących _obniżenie_opłat_rodziców_(moduł_3_i_4)_2021 207.35KB -
doc 2020-08-07 Zał_28_oświadczenie_o_zapoznaniu_się_ z_klauzulą_informacyjną_RODO_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
Zał_28_oświadczenie_o_zapoznaniu_się_ z_klauzulą_informacyjną_RODO_2021 28.5KB -
xls 0000-00-00 Zał_3_oferta_konkursowa_dla_podm_pryw_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
Zał_3_oferta_konkursowa_dla_podm_pryw_2021 43KB -
Kategoria: Moduł 4 [18]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2021-03-17 INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA DANYCH art. 14 MALUCH 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA DANYCH art. 14 MALUCH 2021 14.69KB -
docx 0000-00-00 Informacja o rezygnacji z udziału w Programie.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
Informacja o rezygnacji z udziału w Programie.docx 14.05KB -
odt 2021-03-17 MALUCH + 2021 - KLAUZULA RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
MALUCH + 2021 - KLAUZULA RODO 9.44KB -
docx 2021-03-22 Oświadczenie dot. dzieci z niepełnosprawnością
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
Oświadczenie dot. dzieci z niepełnosprawnością 25.77KB -
odt 0000-00-00 Oświadczenie dot. informacji o celach przetwarzania danych.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
Oświadczenie dot. informacji o celach przetwarzania danych.odt 7.29KB -
odt 0000-00-00 Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.odt 6.84KB -
docx 0000-00-00 oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - podmiot niegminny Moduł 4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - podmiot niegminny Moduł 4.docx 12.82KB -
pdf 2021-03-16 Umowa moduł 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 400
Umowa moduł 4 295.55KB zobacz
docx 0000-00-00 Wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
Wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 4.docx 14.67KB -
xls 2021-02-04 Wyniki konkursu - moduł 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
Wyniki konkursu - moduł 4 67KB -
doc 2021-03-22 Zał 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
Zał 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania 135KB -
docx 2021-03-22 Zał 4 - Informacja o celech i zakresie przetwarzania danych przez Wojewodę Lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
Zał 4 - Informacja o celech i zakresie przetwarzania danych przez Wojewodę Lubuskiego 20.07KB -
doc 0000-00-00 Zał_21_-_m4_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
Zał_21_-_m4_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_2021 30.5KB -
doc 0000-00-00 Zał_22_-_m4_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
Zał_22_-_m4_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy_2021 30KB -
xlsx 0000-00-00 Zał_27_zbiorcza_tabela_do_potwierdzeń_przelewów _dokumentujących_obniżenie_opłat _rodziców_(moduł_3_i_4)_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
Zał_27_zbiorcza_tabela_do_potwierdzeń_przelewów _dokumentujących_obniżenie_opłat _rodziców_(moduł_3_i_4)_2021 207.35KB -
doc 0000-00-00 Zał_28_oświadczenie_o_zapoznaniu_się_ z_klauzulą_informacyjną_RODO_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
Zał_28_oświadczenie_o_zapoznaniu_się_ z_klauzulą_informacyjną_RODO_2021 28.5KB -
xls 0000-00-00 Zał_4_oferta_konkursowa_dla_podm_pryw_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
Zał_4_oferta_konkursowa_dla_podm_pryw_2021 36KB -
xlsx 2021-03-09 Zał. 2 moduł 4 wniosek o wypłatę dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
Zał. 2 moduł 4 wniosek o wypłatę dotacji 92.39KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Włodarczak Jacek 2020-08-06 10:53
Aktualizacja publikacji
Włodarczak Jacek 2021-05-07 08:19
Wytworzenie publikacji
Jacek Włodarczak 2021-05-07 08:19
Zatwierdzenie
Agnieszka Świątek 2021-05-07 08:19
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry