Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygniecia nadzorcze 2014

Znaleziono 114 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2014-09-15 119 - na zarządzenia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie określenia wysokości dodatkowych kosztów związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. (i zarządzeń zmieniających)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 549
102.77KB
{alt} 2014-09-09 113 - na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 sierpnia 2014r. Nr LIV/329/14 w sprawie określenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański, w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
127.87KB
{alt} 2014-09-01 112 - na Uchwałę Nr XXXIX/303/14 Rady Gminy Brody z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 359
108.83KB
{alt} 2014-08-25 107 - na uchwałę Rady Gminy Deszczno Nr LVIII/447/2014 z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu ,,Karta Mieszkańca Gminy Deszczno” w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 439
96.47KB
{alt} 2014-08-25 111 - na uchwałę Nr XLVII/377/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Skąpe nieruchomości stanowiących własność osoby prawnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
98.47KB
{alt} 2014-08-20 110 - na uchwałę Rady Gminy w Przewozie Nr XXXIX/249/2014 z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/230/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Przewozie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
114.1KB
{alt} 2014-08-13 108 - na zarządzenie Nr 144/14 Burmistrza Miasta Żary z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad Budżetu Obywatelskiego miasta Żary na rok 2015, w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
99.04KB
{alt} 2014-08-13 109 - na uchwałę Zarządu Powiatu Słubickiego Nr 451/14 z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach na rok szkolny 2014/2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 427
98.58KB
{alt} 2014-08-07 106 - na uchwałę Nr LXXI/773/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem (...) jest Miasto Gorzów Wlkp. udostępnionych dla operatorów i przewoźników, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
97.09KB
{alt} 2014-08-05 101 - na uchwałę Rady Gminy Siedlisko Nr XXXII/225/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania z budżetu gminy pomocy materialnej uczniom szkół publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 476
100.84KB
{alt} 2014-07-31 95 - na uchwałę Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Bobrowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
114.3KB
{alt} 2014-07-30 103 - na uchwałę Nr XLVII.287.14 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3139
118.46KB
{alt} 2014-07-30 105 - na uchwałę Nr LVIII/417/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Szprotawa w przedmiocie podziału sołectwa Leszno Dolne i utworzenia nowego sołectwa Szprotawka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
101.91KB
{alt} 2014-07-11 86 - na uchwałę Nr XXIV/216/2014 z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie opłat za wiadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lipinki Łużyckie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
110.89KB
{alt} 2014-07-11 96 - na uchwałę Nr XLII.258.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia czasu, w jakim przedszkole prowadzone przez Gminę Pszczew świadczy bezpłatne nauczanie, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
113.43KB
{alt} 2014-07-11 97 - na uchwałę Nr XXVII/277/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne prowadzone przez gminę Bytom Odrzański
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
116.35KB
{alt} 2014-07-10 98 - na uchwałę Nr XXXIX/56/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
118.67KB
{alt} 2014-07-09 89 - na uchwałę Rady Gminy Bledzew Nr XLIX/288/14 z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie określenia sposobów udokumentowania przez właścicieli nieruchomości wykonania obowiązków polegających na pozbywaniu się nieczystości ciekłych (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 400
102.36KB
{alt} 2014-07-08 83 - na uchwałę Rady Gminy Tuplice nr XXIX/207/2014 z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: ustalenia cen w zakresie korzystania z cmentarzy komunalnych, położonych na obszarze gminy Tuplice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
97.91KB
{alt} 2014-07-04 90 - na uchwałę Nr XXXVI/261/14 Rady Gminy Żagań z dnia 29 maja 2014r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
107.57KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 8279

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”