Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019

Znaleziono 118 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2019-10-16 190 - na uchwałę nr XII/106/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 11 września 2019 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 2 w Krośnie Odrzańskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
116.98KB
{alt} 2019-10-16 202 - na uchwałę nr 88/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika w miejscowości Iłowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
114.44KB
{alt} 2019-10-11 198 - na zarządzenie nr 942.2018 z dnia 30 sierpnia 2019 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
277.19KB
{alt} 2019-10-04 185 - na uchwałę Nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szprotawa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
111.34KB
{alt} 2019-10-04 186 - na uchwałę Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. nr XI/66/2019 w sprawie zasad i trybu przyznania stypendium Wójta Gminy Zwierzyn za szczególne osiągnięcia w zakresie edukacji, kultury i sportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
123.8KB
{alt} 2019-10-04 194 - na uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr IX.77.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gubin o statusie miejskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
126.2KB
{alt} 2019-10-01 192 - na uchwałę Nr X/78/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie przyznawania stypendiów naukowych i absolwenckich dla uczniów z terenu gminy Świdnica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
112.24KB
{alt} 2019-09-30 193 - na uchwałę Rady Powiatu Żagańskiego Nr VIII.15.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze Powiat Żagański
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
137.86KB
{alt} 2019-09-26 184 - na uchwałę Nr XIV/109/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Deszczno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
107.09KB
{alt} 2019-09-26 189 - na uchwałę Nr X/77/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Świdnica"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
109.82KB
{alt} 2019-09-25 188 - na uchwałę Nr 0007.50.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
107.34KB
{alt} 2019-09-05 181 - na uchwałę Rady Miejskiej w Torzymiu Nr VIII/56/19 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Torzym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
121.75KB
{alt} 2019-08-22 177 - na zarządzenie Nr 0050/119/2019 Burmistrza Szprotawy z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na terenie Gminy Szprotawa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
115.16KB
{alt} 2019-08-21 180 - na uchwałę Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 lipca 2019r. Nr 0007.126.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
113.45KB
{alt} 2019-07-25 173 - na uchwałę Nr IX/166/2019 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany statutu Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej w Gorzowie Wlkp.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
126.45KB
{alt} 2019-07-25 166 - na uchwałę Rady Gminy Świdnica podjętej na sesji w dniu 19 czerwca 2019r. Nr IX/69/2019 w sprawie określenia i obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
111.89KB
{alt} 2019-07-24 171 - na uchwałę Nr VI/54/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
132.47KB
{alt} 2019-07-24 167 - na uchwałę Nr XIII/76/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kąpielisk położonych przy jeziorze Łubowo w miejscowościach Lubiewo i Zagórze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
118.71KB
{alt} 2019-07-24 168 - na uchwały Nr XIII/79, 80, 81/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
114.25KB
{alt} 2019-07-24 169 - na uchwałę Rady Gminy Brzeźnica Nr VII/49/2019 z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 973
129.56KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 4517

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”