Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019

Znaleziono 118 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2019-04-05 88 - na uchwałę Nr V/36/2019 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum we Wschowie w pięcioletnie Technikum we Wschowie + postanowienie o sprostowaniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
109.24KB
{alt} 2019-04-05 88 - na uchwałę Nr V/36/2019 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum we Wschowie w pięcioletnie Technikum we Wschowie + postanowienie o sprostowaniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
106.42KB
{alt} 2019-04-04 87 - na uchwałę nr V.99.2019 z dnia 26 lutego 2019r. Rady Miasta Zielona Góra w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
114.67KB
{alt} 2019-03-28 53 - na uchwałę Nr IV/29/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie sposobu załatwienia skarg, które wpłynęły do Rady Gminy w terminie od 07.01.2019 roku do 24.01.2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
111.55KB
{alt} 2019-03-28 55 - na uchwałę Nr IV.22.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie wysokości opłaty za zrzut 1m3 ścieków komunalnych dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Starym Kurowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
119.53KB
{alt} 2019-03-28 82 - na uchwałę Nr VII.34.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
125.97KB
{alt} 2019-03-27 83 - na uchwałę nr III/31/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie: zmiany uchwały ws: ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
111.63KB
{alt} 2019-03-22 52 - na uchwałę nr 33/8/V/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
110.88KB
{alt} 2019-03-21 46 - na uchwałę RG Trzebiel z dnia 21 lutego 2019r. nr V/21/2019 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gm. Trzebiel publicznym przedszkolu samorządowym (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
109.25KB
{alt} 2019-03-12 49 - na uchwałę Nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Torzym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
136.35KB
{alt} 2019-03-07 39 - na uchwałę NR V/23/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dąbie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
112.05KB
{alt} 2019-03-07 45 - na uchwałę nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Dobiegniewie oraz Sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Osiedla
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
132.15KB
{alt} 2019-03-07 48 - na uchwałę Nr III/29/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie opłat cmentarnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
115.17KB
{alt} 2019-03-04 40 - na uchwałę Nr V/26/2019 Rady Gminy Nowej Soli z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian zapisu Statutu Gminy Nowa Sól
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
117.11KB
{alt} 2019-03-04 34 - na zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
117.71KB
{alt} 2019-02-28 36 - na uchwałę Nr V/26/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
120.76KB
{alt} 2019-02-18 22 - na zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1203
211.13KB
{alt} 2019-02-06 21 - na uchwałę nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie: ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podroży służbowej sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli Gminy Świebodzin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
134.51KB
{alt} 2019-02-06 23 - na uchwałę nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 528
118.83KB
{alt} 2019-02-06 27 - na uchwałę Nr III/14/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowa Sól na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
118KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 4671

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”